برتی و خرس

عنوان لاتین
Bertie and the bear

خرس دنبال برتی گذاشته در کتاب «برتی و خرس». بی‌مقدمه و بدون هیچ آغازی، کتاب با این جمله آغاز می‌شود: «چون خرس دنبال برتی گذاشته بود.» چرا کتاب این جمله را می‌گوید؟ چون برتی را می‌بینیم که دارد می‌دود و پشت سرش به خرسی نگاه می‌کند که دهانش باز است و انگار می‌غرد و می‌خواهد برتی را بخورد. غرش خرس در تصویر با هیچ واژه و نام‌آوایی نشان داده نشده است؛ پس شاید خرس فقط دهانش را باز کرده و چیزی نمی‌گوید! برتی هم پسربچه‌ای با کلاه قرمز است که مانند همه‌ی شخصیت‌های تصویرهای پاملا آلن، تپل و بامزه است.

 

ملکه که خرس و برتی را می‌بیند، فریاد می‌زند غول بیابانی هش هش و دنبال خرس می‌دود. پادشاه با شیپورش دنبال ملکه می‌دود، فرمانده با سنجش و کاپیتان با شیپور بزرگش، که همان ساز توبا است، ژنرال با فلوت و گروهبان با طبل، دنبال یکدیگر می‌دوند. برای هرکدام از این‌ها هم صداهایی در متن می‌خوانیم و انگار هم‌زمان آن‌ها را می‌شنویم: دودورو دودوررر! بنگ بنگ بنگ! بوووق! توتی‌توت! بوم بوم! و آخر از همه، سگ با هاپ‌هاپ به دنبال گروهبان می‌دود. در این کتاب زیبا، هم هیجان و دویدن و ترس را می‌بینیم و هم صداها را می‌شنویم.

«همه با هم می‌رفتند و سروصدا می‌کردند.» و این صدا شگفت‌انگیز است و یک گروه موسیقی ساخته که با سازهای مختلف همگی دارند می‌نوازند.

خرس که صدا را می‌شنود، و ما در تصویر می‌بینیم که او پشت سرش را نگاه می‌کند، می‌ایستد و به آن‌ها نگاه می‌کند. او با خودش می‌گوید که همه به خاطر او جمع شده‌اند و تعظیم می‌کند و تشکر می‌کند و شروع می‌کند به چرخ و فلک زدن و رقصیدن. این حرکت‌های زیبای رقص را در هشت تصویر، در دو صفحه روبه‌روی هم، از خرس می‌بینیم. خرس می‌رقصد و در دو صفحه‌ی زیبا ما صداها را می‌بینیم و می‌شنویم که هنوز بلند است. برتی هم همراه خرس می‌رقصد و البته ملکه هم به رقص آمده است و این صدا، صدای رقص: «دادام! دادادام!»

این کتاب را برای کودکان بخوانید و از آن‌ها درباره‌ی صداهای پیرامون‌شان بپرسید. در این کتاب، کودکان، بازی، هیجان و شادی و رقص و صداها را می‌بینند، حس می‌کنند و می‌شنوند. «برتی و خرس» کتابی است که همه‌ی حواس کودک را درگیر خود می‌کند.

گزیده‌هایی از کتاب

 «همه با هم می‌رفتند و سروصدا می‌کردند. مکله هش‌هش می‌کرد. پادشاه دودورو دودور می‌کرد. فرمانده بنگ بنگ می‌کرد. کاپیتان بوق بوق می‌کرد. ژنرال توتی توت‌ توتی توت می‌کرد.»

برگردان
سارا خسرونژاد
تصویرگر
تصویرگر
Pamela Allen, پاملا آلن
سال نشر
1400
ناشر
نویسنده
Pamela Allen, پاملا آلن
نگارنده معرفی کتاب
Submitted by skyfa on