فهرست کتابک به مناسبت روز جهانی نامه‌نویسی، ۱۰ شهریور

اول سپتامبر (دهم شهریور)، «روز جهانی نامه‌نویسی»، مردم را در سراسر جهان تشویق می‌کند که یک خودکار و یک تکه کاغذ بردارند و یک نامه بنویسند. همچنین روزی برای یادگیری هنر نامه‌نویسی است. در عصر دیجیتال نوشتن نامه تقریباً ناشناخته است. با این حال، طبق تحقیقات، دلایل خوبی وجود دارد که نامه‌نویسی را به کلی کنار نگذاریم.

در اینجا چند دلیل عالی برای نوشتن نامه آورده شده است:

  • نامه‌نویسی یک راه برای برقراری ارتباط با کسانی است که دوستشان دارید.
  • گیرنده می‌تواند نامه شما را برای سال‌های زیادی نزد خود به یادگار نگه دارد.
  • افرادی که نامه‌های سپاس‌گزاری می‌نویسند احساس شادی و رضایت بیشتری از زندگی دارند.
  • نامه‌نویسی یک راه عالی برای تقویت دوستی است.
  • نوشتن نامه به افراد کمک می‌کند دیدگاه یا موضع شما را در مورد یک موضوع خاص بهتر درک کنند.
  • دوستان و اقوام بزرگتر شما این شکل سنتی ارتباط را گرامی خواهند داشت.
  • اگر دست خط زیبایی دارید، نامه‌نویسی راهی برای نشان‌دادن مهارت خوش‌خطی شماست.

کتابک به مناسبت روز جهانی نامه‌نویسی کتاب‌های زیر را به شما معرفی می‌کند:

نامه‌ مال منه – مجموعه‌ی داستان‌های جادویی/ برای ۳ تا ۹ سال/ (معرفی کتاب نامه‌ مال منه – مجموعه‌ی داستان‌های جادویی/ خرید کتاب نامه‌ مال منه – مجموعه‌ی داستان‌های جادویی)
نامه‌های سانی/ برای ۳ تا ۹ سال/ (معرفی کتاب نامه‌های سانی/ خرید کتاب نامه‌های سانی)
نامه شگفت‌انگیز فلیکس/ برای ۳ تا ۹ سال/ (معرفی کتاب نامه شگفت‌انگیز فلیکس/ خرید کتاب نامه شگفت‌انگیز فلیکس)
روزی که مدادشمعی ها دست از کار کشیدند/ برای ۷ تا ۹ سال/ (معرفی کتاب روزی که مدادشمعی ها دست از کار کشیدند/ خرید کتاب روزی که مدادشمعی ها دست از کار کشیدند)
نامه برای ببری – داستان‌های خرسی و ببری/ برای ۷ تا ۹ سال/ (معرفی کتاب نامه برای ببری – داستان‌های خرسی و ببری/ خرید کتاب نامه برای ببری – داستان‌های خرسی و ببری)
جالی پستچی کوچک می‌شود/ برای ۷ تا ۹ سال/ (معرفی کتاب جالی پستچی کوچک می‌شود/ خرید کتاب جالی پستچی کوچک می‌شود)
برسد به دست معلم عزیزم/ برای ۷ تا ۱۲ سال/ (معرفی کتاب برسد به دست معلم عزیزم/ خرید کتاب برسد به دست معلم عزیزم)
نامه‌های فلیکس: خرگوش کوچولو به سفر دور دنیا می‌رود/ برای ۷ تا ۱۲ سال/ (معرفی کتاب نامه‌های فلیکس: خرگوش کوچولو به سفر دور دنیا می‌رود/ خرید کتاب نامه‌های فلیکس: خرگوش کوچولو به سفر دور دنیا می‌رود)
نامه را باز نکن قارقاری – مجموعه داستان‌های بی‌پایان/ برای ۷ تا ۱۲ سال/ (معرفی کتاب نامه را باز نکن قارقاری – مجموعه داستان‌های بی‌پایان/ خرید کتاب نامه را باز نکن قارقاری – مجموعه داستان‌های بی‌پایان)
جالی پستچی و نامه‌های سال نو – مجموعه جالی پستچی/ برای ۷ تا ۱۲ سال/ (معرفی کتاب جالی پستچی و نامه‌های سال نو – مجموعه جالی پستچی/ خرید کتاب جالی پستچی و نامه‌های سال نو – مجموعه جالی پستچی)
جالی پستچی و ماجرای نامه‌ها – مجموعه جالی پستچی/ برای ۷ تا ۱۲ سال/ (معرفی کتاب جالی پستچی و ماجرای نامه‌ها – مجموعه جالی پستچی/ خرید کتاب جالی پستچی و ماجرای نامه‌ها – مجموعه جالی پستچی)
تولدت نَمبارک!/ برای ۷ تا ۱۲ سال/ (معرفی کتاب تولدت نَمبارک!/ خرید کتاب تولدت نَمبارک!)
نیلی در شهر سوخته – مجموعه نامه‌های نیلی/ برای ۷ تا ۱۲ سال/ (معرفی کتاب نیلی در شهر سوخته – مجموعه نامه‌های نیلی/ خرید کتاب نیلی در شهر سوخته – مجموعه نامه‌های نیلی)
نیلی در سرزمین زعفران – مجموعه نامه‌های نیلی/ برای ۷ تا ۱۲ سال/ (معرفی کتاب نیلی در سرزمین زعفران – مجموعه نامه‌های نیلی/ خرید کتاب نیلی در سرزمین زعفران – مجموعه نامه‌های نیلی)
نیلی در قلعه گنج – مجموعه نامه‌های نیلی/ برای ۷ تا ۱۲ سال/ (معرفی کتاب نیلی در قلعه گنج – مجموعه نامه‌های نیلی/ خرید کتاب نیلی در قلعه گنج – مجموعه نامه‌های نیلی)
پسرم می‌یو/ برای ۷ تا ۱۲ سال/ (معرفی کتاب پسرم می‌یو/ خرید کتاب پسرم می‌یو)
نامه‌های کلمنتین – مجموعه کتاب‌های کلمنتین/ برای ۹ تا ۱۲ سال/ (معرفی کتاب نامه‌های کلمنتین – مجموعه کتاب‌های کلمنتین/ خرید کتاب نامه‌های کلمنتین – مجموعه کتاب‌های کلمنتین)
نامه‌هایی از فانوس دریایی/ برای ۱۲ سال به بالا/ (معرفی کتاب نامه‌هایی از فانوس دریایی/ خرید کتاب نامه‌هایی از فانوس دریایی)
بابا لنگ‌دراز/ برای ۱۲ سال به بالا/ (معرفی کتاب بابا لنگ‌دراز/ خرید کتاب بابا لنگ‌دراز)
دشمن عزیز/ برای ۱۲ سال به بالا/ (معرفی کتاب دشمن عزیز/ خرید کتاب دشمن عزیز)
نامه – تجربه‌ی جوانی/ برای ۱۲ سال به بالا/ (معرفی کتاب نامه – تجربه‌ی جوانی/ خرید کتاب نامه – تجربه‌ی جوانی)
نامه‌های معمولی سربازی که هیچ کس او را نمی‌شناخت/ برای ۱۲ سال به بالا/ (معرفی کتاب نامه‌های معمولی سربازی که هیچ کس او را نمی‌شناخت/ خرید کتاب نامه‌های معمولی سربازی که هیچ کس او را نمی‌شناخت)

پدیدآورندگان:
Submitted by editor69 on