گزارش فعالیت‌های کمپین یک ترویجگر یک کیسه کتاب در سال 1401

گزارش فعالیت‌های کمپین یک ترویجگر یک کیسه کتاب در سال ۱۴۰۱

کمپین «یک ترویج‌گر، یک کیسه کتاب» زیرمجموعه‌ای از برنامه‌ی «با من بخوان» است که با همکاری گروه دوستداران «با من بخوان» اجرا می‌شود با این هدف که گروه بزرگ‌تری از کودکان، مربیان، آموزگاران، ترویجگران و کتابداران در گستره وسیع‌تری از ایران از خدمات برنامه‌ی «با من بخوان» بهره‌مند شوند. کمپین «یک ترویج‌گر، یک کیسه کتاب» کمپینی است که یک سوی آن یک ترویجگر علاقه‌مند و دل‌سوز قرار دارد و سوی دیگر آن پشتیبانی که هزینه اجرای برنامه‌ی «با من بخوان» برای گروهی از کودکان را برای یک یا چند دوره تامین می‌کند.

در سال ۱۴۰۱، ۵۰ آموزگار، ترویجگر، مربی و کتابدار از ۱۸ استان ایران به کمپین «یک ترویج‌گر، یک کیسه کتاب» پیوستند و ترویجگرانی از کشور افغانستان نیز در میان آنان حضور داشتند. با پیوستن این پنجاه نفر، در مجموع از اسفند ۱۳۹۷ تا کنون برای حدود ۲۰۰ آموزگار، ترویجگر، کتابدار و مربی از طریق کمپین، کیسه‌های کتاب باکیفیت ارسال شده است.

گزارش فعالیت‌های این کمپین در سالی که گذشت را در فایل پیوست و در لینک زیر بخوانید:

گزارش فعالیت‌های کمپین یک ترویجگر یک کیسه کتاب - ۱۴۰۱

اطلاعات:
تاریخ انتشار: ۱۴۰۲-۰۱-۰۹ ۱۳:۵۴
کلیدواژه:
متن سفارشی:

ديدگاه شما