فهرست کتابک به مناسبت روز جهانی گرگ، ۲۲ امرداد

۱۳ آگوست برابر با ۲۲ امردادماه «روز جهانی گرگ» است. این جانوران دو گونه اصلی دارند: گرگ اتیوپیایی (500 نمونه) و گرگ خاکستری (250000 نمونه) در نیمکره شمالی. این حیوانات با هم زندگی می‌کنند و به صورت یک گله که توسط یک آلفای نر و یک آلفا ماده اداره می‌شود، زندگی و شکار می‌کنند. زوزه هر گرگ منحصر به فرد است، مانند اثر انگشت انسان!

گرگ‌ها تقریباً در اروپا و ایالات متحده منقرض شدند. با افزایش جمعیت انسان، گرگ‌ها طعمه‌های انتخابی خود را از دست دادند و به دام روی آوردند. شکارچیان و کشاورزان آنها را نابود کردند. برنامه‌ها و سیاست‌های حفاظتی مجدد توانستند آنها را به اسپانیا، پرتغال، فرانسه، آلمان و غیره بازگردانند. این امر در بسیاری از نقاط اثرات مثبتی برای طبیعت به همراه دارد، اما باعث نگرانی مردم نیز می‌شود. گرگ‌ها گاهی اوقات دام‌هایی مانند گوسفند و گاو را شکار می کنند، بنابراین قرن‌هاست که با انسان‌ها درگیری وجود داشته است. هدف از نامگذاری روز جهانی گرگ برجسته کردن نقش گرگ‌ها در اکوسیستم است و اینکه چگونه می‌توان برای همزیستی با این گونه جانوری تلاش کرد.

کتابک برای روز جهانی گرگ کتاب‌های زیر را به شما معرفی می‌کند:

گرگ در قفسه لباس/ برای ۳ تا ۷ سال/ (معرفی کتاب گرگ در قفسه لباس/ خرید کتاب گرگ در قفسه لباس)
خرگوش باهوش و گرگ‌ها – قصه‌های روزی روزگاری گرگی ۱/ برای ۳ تا ۷ سال/ (معرفی کتاب خرگوش باهوش و گرگ‌ها – قصه‌های روزی روزگاری گرگی ۱/ خرید کتاب خرگوش باهوش و گرگ‌ها – قصه‌های روزی روزگاری گرگی ۱)
نیکی و گرگ‌های بد گنده – مجموعه قصه‌های دوستی ۲/ برای ۳ تا ۷ سال/ (معرفی کتاب نیکی و گرگ‌های بد گنده – مجموعه قصه‌های دوستی ۲/ خرید کتاب نیکی و گرگ‌های بد گنده – مجموعه قصه‌های دوستی ۲)
از شیره گل تا عسل – مجموعه‌ی داستان دگرگونی (۱)/ برای ۳ تا ۷ سال/ (معرفی کتاب از شیره گل تا عسل – مجموعه‌ی داستان دگرگونی (۱)/ خرید کتاب از شیره گل تا عسل – مجموعه‌ی داستان دگرگونی (۱))
از دانه تا گل – مجموعه‌ی داستان دگرگونی (۲)/ برای ۳ تا ۷ سال/ (معرفی کتاب از دانه تا گل – مجموعه‌ی داستان دگرگونی (۲)/ خرید کتاب از دانه تا گل – مجموعه‌ی داستان دگرگونی (۲))
از کرم تا پروانه – مجموعه‌ی داستان دگرگونی (۳)/ برای ۳ تا ۷ سال/ (معرفی کتاب از کرم تا پروانه – مجموعه‌ی داستان دگرگونی (۳)/ خرید کتاب از کرم تا پروانه – مجموعه‌ی داستان دگرگونی (۳))
از تخم تا قورباغه – مجموعه‌ی داستان دگرگونی (۴)/ برای ۳ تا ۷ سال/ (معرفی کتاب از تخم تا قورباغه – مجموعه‌ی داستان دگرگونی (۴)/ خرید کتاب از تخم تا قورباغه – مجموعه‌ی داستان دگرگونی (۴))
لولو/ برای ۳ تا ۹ سال/ (معرفی کتاب لولو/ خرید کتاب لولو)
برای سلامتی تو (دندان‌های گرگ)/ برای ۳ تا ۹ سال/ (معرفی کتاب برای سلامتی تو (دندان‌های گرگ)/ خرید کتاب برای سلامتی تو (دندان‌های گرگ))
یک گرگ، یک اردک، یک موش/ برای ۳ تا ۹ سال/ (معرفی کتاب یک گرگ، یک اردک، یک موش/ خرید کتاب یک گرگ، یک اردک، یک موش)
ویرجینیا گرگ می‌‌شود/ برای ۳ تا ۹ سال/ (معرفی کتاب ویرجینیا گرگ می‌‌شود/ خرید کتاب ویرجینیا گرگ می‌‌شود)
گرگوشک/ برای ۳ تا ۹ سال/ (معرفی کتاب گرگوشک/ خرید کتاب گرگوشک)
گرگ نیکوکار/ برای ۳ تا ۱۲ سال/ (معرفی کتاب گرگ نیکوکار/ خرید کتاب گرگ نیکوکار)
کی از کتاب بد گنده می‌ترسد؟/ برای ۷ تا ۹ سال/ (معرفی کتاب کی از کتاب بد گنده می‌ترسد؟/ خرید کتاب کی از کتاب بد گنده می‌ترسد؟)
گرگی که از کتاب بیرون افتاد/ برای ۷ تا ۹ سال/ (معرفی کتاب گرگی که از کتاب بیرون افتاد/ خرید کتاب گرگی که از کتاب بیرون افتاد)
مواظب گرگ های توی کتاب قصه باشید/ برای ۷ تا ۹ سال/ (معرفی کتاب مواظب گرگ های توی کتاب قصه باشید/ خرید کتاب مواظب گرگ های توی کتاب قصه باشید)
شنل‌قرمزی و گرگ بدشانس/ برای ۷ تا ۹ سال/ (معرفی کتاب شنل‌قرمزی و گرگ بدشانس/ خرید کتاب شنل‌قرمزی و گرگ بدشانس)
گرگی که گم شد!/ برای ۷ تا ۹ سال/ (معرفی کتاب گرگی که گم شد!/ خرید کتاب گرگی که گم شد!)
گرگ بد قصه – از مجموعه ارنست و سلستین/ برای ۷ تا ۹ سال/ (معرفی کتاب گرگ بد قصه – از مجموعه ارنست و سلستین/ خرید کتاب گرگ بد قصه – از مجموعه ارنست و سلستین)
من، گرگ و شکلات/ برای ۷ تا ۹ سال/ (معرفی کتاب من، گرگ و شکلات/ خرید کتاب من، گرگ و شکلات)
وقتی آقا گرگه گرسنه می‌شود/ برای ۷ تا ۹ سال/ (معرفی کتاب وقتی آقا گرگه گرسنه می‌شود/ خرید کتاب وقتی آقا گرگه گرسنه می‌شود)
من، گرگ و کلبه/ برای ۷ تا ۹ سال/ (معرفی کتاب من، گرگ و کلبه/ خرید کتاب من، گرگ و کلبه)
آقا گرگه رنگ خودش را عوض می‌کند – مجموعه آقا گرگه/ برای ۷ تا ۹ سال/ (معرفی کتاب آقا گرگه رنگ خودش را عوض می‌کند – مجموعه آقا گرگه/ خرید کتاب آقا گرگه رنگ خودش را عوض می‌کند – مجموعه آقا گرگه)
آقا گرگه تولدش را جشن می‌گیرد – مجموعه آقا گرگه/ برای ۷ تا ۹ سال/ (معرفی کتاب آقا گرگه تولدش را جشن می‌گیرد – مجموعه آقا گرگه/ خرید کتاب آقا گرگه تولدش را جشن می‌گیرد – مجموعه آقا گرگه)
آقا گرگه خودش را خیلی دوست دارد – مجموعه آقا گرگه/ برای ۷ تا ۹ سال/ (معرفی کتاب آقا گرگه خودش را خیلی دوست دارد – مجموعه آقا گرگه/ خرید کتاب آقا گرگه خودش را خیلی دوست دارد – مجموعه آقا گرگه)
آقا گرگه در زمان سفر می‌کند -مجموعه آقا گرگه/ برای ۷ تا ۹ سال/ (معرفی کتاب آقا گرگه در زمان سفر می‌کند -مجموعه آقا گرگه/ خرید کتاب آقا گرگه در زمان سفر می‌کند -مجموعه آقا گرگه)
آقا گرگه به سفر دور دنیا می‌رود – مجموعه آقا گرگه/ برای ۷ تا ۹ سال/ (معرفی کتاب آقا گرگه به سفر دور دنیا می‌رود – مجموعه آقا گرگه/ خرید کتاب آقا گرگه به سفر دور دنیا می‌رود – مجموعه آقا گرگه)
گرگ کوچولوی دانا/ برای ۷ تا ۱۲ سال/ (معرفی کتاب گرگ کوچولوی دانا/ خرید کتاب گرگ کوچولوی دانا)
سگ نگهبان و گرگ چمنزار/ برای ۷ تا ۱۲ سال/ (معرفی کتاب سگ نگهبان و گرگ چمنزار/ خرید کتاب سگ نگهبان و گرگ چمنزار)
مهربون‌ترین گرگ دنیا/ برای ۷ تا ۱۲ سال/ (معرفی کتاب مهربون‌ترین گرگ دنیا/ خرید کتاب مهربون‌ترین گرگ دنیا)
من، گرگ و پدربزرگ در تعطیلات/ برای ۷ تا ۱۲ سال/ (معرفی کتاب من، گرگ و پدربزرگ در تعطیلات/ خرید کتاب من، گرگ و پدربزرگ در تعطیلات)
دعوا نکنیم...گفتگو کنیم! یک گرگ دشمن گرگ دیگر/ برای ۹ تا ۱۲ سال/ (معرفی کتاب دعوا نکنیم...گفتگو کنیم! گرگی دشمن گرگ دیگر/ خرید کتاب دعوا نکنیم...گفتگو کنیم! گرگی دشمن گرگ دیگر)
عموی من گرگ – انسان است – ماجراهای خانواده عوضی/ برای ۹ تا ۱۲ سال/ (معرفی کتاب عموی من گرگ – انسان است – ماجراهای خانواده عوضی/ خرید کتاب عموی من گرگ – انسان است – ماجراهای خانواده عوضی)
گرگ‌های توی دیوار/ برای ۹ تا ۱۲ سال/ (معرفی کتاب گرگ‌های توی دیوار/ خرید کتاب گرگ‌های توی دیوار)
آواز گرگ/ برای ۹ تا ۱۲ سال/ (معرفی کتاب آواز گرگ/ خرید کتاب آواز گرگ)
تابستان اول – مجموعه گرگ ماسه‌ای/ برای ۹ تا ۱۲ سال/ (معرفی کتاب تابستان اول – مجموعه گرگ ماسه‌ای/ خرید کتاب تابستان اول – مجموعه گرگ ماسه‌ای)
تابستان دوم – مجموعه گرگ ماسه‌ای/ برای ۹ تا ۱۲ سال/ (معرفی کتاب تابستان دوم – مجموعه گرگ ماسه‌ای/ خرید کتاب تابستان دوم – مجموعه گرگ ماسه‌ای)
تابستان سوم – مجموعه گرگ ماسه‌ای/ برای ۹ تا ۱۲ سال/ (معرفی کتاب تابستان سوم – مجموعه گرگ ماسه‌ای/ خرید کتاب تابستان سوم – مجموعه گرگ ماسه‌ای)
گرگ‌های مهربان کوه تخت/ برای ۹ تا ۱۲ سال/ (معرفی کتاب گرگ‌های مهربان کوه تخت/ خرید کتاب گرگ‌های مهربان کوه تخت)
گرگ/ برای ۹ تا ۱۲ سال/ (معرفی کتاب گرگ/ خرید کتاب گرگ)
گرگ قرمز – داستان‌های حیات وحش ۵/ برای ۱۲ سال به بالا/ (معرفی کتاب گرگ قرمز – داستان‌های حیات وحش ۵/ خرید کتاب گرگ قرمز – داستان‌های حیات وحش ۵)
ستاره‌ی گرگ/ برای ۱۲ سال به بالا/ (معرفی کتاب ستاره‌ی گرگ/ خرید کتاب ستاره‌ی گرگ)
گرگ‌ها گریه نمی‌کنند/ برای ۱۲ سال به بالا/ (معرفی کتاب گرگ‌ها گریه نمی‌کنند/ خرید کتاب گرگ‌ها گریه نمی‌کنند)
گرگ خاکستری – مجموعه حیات وحش ایران/ برای ۱۲ سال به بالا/ (معرفی کتاب گرگ خاکستری – مجموعه حیات وحش ایران/ خرید کتاب گرگ خاکستری – مجموعه حیات وحش ایران)
اینگرید و گرگ/ برای ۱۲ سال به بالا/ (معرفی کتاب اینگرید و گرگ/ خرید کتاب اینگرید و گرگ)
گرگ‌ها از برف نمی‌ترسند/ برای ۱۲ سال به بالا/ (معرفی کتاب گرگ‌ها از برف نمی‌ترسند/ خرید کتاب گرگ‌ها از برف نمی‌ترسند)
گرگ صفر، گرگ سفر/ برای ۱۲ سال به بالا/ (معرفی کتاب گرگ صفر، گرگ سفر/ خرید کتاب گرگ صفر، گرگ سفر)
معرفی کتاب و فیلم سپید دندان/ برای ۱۲ سال به بالا

ویراستار:
گروه ویراستاران کتابک
پدیدآورندگان:
Submitted by editor69 on