فهرست کتابک به مناسبت روز جهانی موش، ۱۵ فروردین

 ۴ آوریل برابر با ۱۵ فروردین «روز جهانی موش» است. موش‌ها حیواناتی باهوش با استعدادها و ویژگی‌های شگفت انگیز هستند. از زمان طاعون مردم دیدگاهی منفی نسبت به موش‌ها پیدا کردند. در سال 2002، گروهی از علاقه‌مندان به حیوانات خانگی روز جهانی موش ها را برای ایجاد پذیرش این حیوانات شگفت انگیز آغاز کردند.

موش‌ها متعلق به جوندگان دم دراز با اندازه متوسط ​​از گونه‌های Rodentia و جنس Rattus هستند. دم بلند آن‌ها یک ویژگی برجسته است و موش‌ها می‌توانند از دم خود برای کنترل حرارتی استفاده کنند. موش‌ها یکی از قدیمی‌ترین پستاندارانی هستند که هنوز می‌توانیم در اطرافمان ببینیم. زمانی که دایناسورها در زمین پرسه می‌زدند، آنها اینجا بودند. آن‌ها شاهد انقراض دوران ژوراسیک بودند و آنجا بودند تا دوران پستانداران را آغاز کنند. آن‌ها همچنین شاهد تولد تمدن بشری بودند.

کتابک برای روز جهانی موش کتاب‌های زیر را به شما معرفی می‌کند:

کتاب مقوایی اما – مجموعه چهار جلدی/ برای ۰ تا ۵ سال/ معرفی کتاب اما می خورد/ معرفی کتاب یک روز با اما/ معرفی کتاب اما می خندد/ معرفی کتاب اما گریه می کند/ خرید کتاب مقوایی اما – مجموعه چهار جلدی)

دومین مجموعه کتاب‌های مقوایی اما/ برای ۰ تا ۵ سال/ (معرفی کتاب اما در گردش/ معرفی کتاب اما در باغ وحش/ خرید دومین مجموعه کتاب‌های مقوایی اما)

موش کوچولو می‌گوید: ببخشید – مجموعه بچه باهوش/ برای ۱ تا ۳ سال/ (معرفی کتاب موش کوچولو می‌گوید: ببخشید – مجموعه بچه باهوش/ خرید کتاب موش کوچولو می‌گوید: ببخشید – مجموعه بچه باهوش)

اگر گفتی موش کجاست؟ (کتاب پارچه ای)/ برای ۱ تا ۳ سال/ (معرفی کتاب اگر گفتی موش کجاست؟ (کتاب پارچه ای)/ خرید کتاب اگر گفتی موش کجاست؟ (کتاب پارچه ای))

نوش جان موش کوچولو!/ برای ۳ تا ۵ سال/ (معرفی کتاب نوش جان موش کوچولو!/ خرید کتاب نوش جان موش کوچولو!)

نه، نمی خواهم! – مجموعه قصه‌های موش کوچولو/ برای ۳ تا ۵ سال/ (معرفی کتاب نه، نمی خواهم! – مجموعه قصه‌های موش کوچولو/ خرید کتاب نه، نمی خواهم! – مجموعه قصه‌های موش کوچولو)

نه، تو نیا! – مجموعه قصه‌های موش کوچولو/ برای ۳ تا ۵ سال/ (معرفی کتاب نه، تو نیا! – مجموعه قصه‌های موش کوچولو/ خرید کتاب نه، تو نیا! – مجموعه قصه‌های موش کوچولو)

شیر و موش – قصه‌های شیرین مغزدار/ برای ۳ تا ۵ سال/ (معرفی کتاب شیر و موش – قصه‌های شیرین مغزدار/ خرید کتاب شیر و موش – قصه‌های شیرین مغزدار)

کتاب مقوایی موشی کوچک، خرسی بزرگ – مجموعه‌ی خرسی و دوستانش/ برای ۳ تا ۵ سال/ (معرفی کتاب مقوایی موشی کوچک، خرسی بزرگ – مجموعه‌ی خرسی و دوستانش/ خرید کتاب مقوایی موشی کوچک، خرسی بزرگ – مجموعه‌ی خرسی و دوستانش)

کتاب پارچه‌ای موش و پنیر/ برای ۳ تا ۵ سال/ (معرفی کتاب پارچه‌ای موش و پنیر/ خرید کتاب پارچه‌ای موش و پنیر)

کتاب مقوایی آیا من یک موش هستم؟/ برای ۳ تا ۷ سال/ (معرفی کتاب مقوایی آیا من یک موش هستم؟/ خرید کتاب مقوایی آیا من یک موش هستم؟)

قصه دو موش ناقلا – مجموعه دنیای پیتر خرگوشه و دوستان ۵/ برای ۳ تا ۷ سال/ (معرفی کتاب قصه دو موش ناقلا – مجموعه دنیای پیتر خرگوشه و دوستان ۵/ خرید کتاب قصه دو موش ناقلا – مجموعه دنیای پیتر خرگوشه و دوستان ۵)

موش کی هستی؟/ برای ۳ تا ۷ سال/ (معرفی کتاب موش کی هستی؟/ خرید کتاب موش کی هستی؟)

اگر به یک موش شیرینی بدهی…/ برای ۳ تا ۷ سال/ (معرفی کتاب اگر به یک موش شیرینی بدهی…/ خرید کتاب اگر به یک موش شیرینی بدهی…)

شیر و یک سوال موشی/ برای ۳ تا ۷ سال/ (معرفی کتاب شیر و یک سوال موشی/ خرید کتاب شیر و یک سوال موشی)

موشی و درخت سیب (کتاب پارچه ای)/ برای ۳ تا ۷ سال/ (معرفی کتاب موشی و درخت سیب (کتاب پارچه ای)/ خرید کتاب موشی و درخت سیب (کتاب پارچه ای))

موشی و دلتنگی/ برای ۳ تا ۷ سال/ (معرفی کتاب موشی و دلتنگی/ خرید کتاب موشی و دلتنگی)

موش و گربه با تشکر از رفیق صمیمی/ برای ۳ تا ۷ سال/ (معرفی کتاب موش و گربه با تشکر از رفیق صمیمی/ خرید کتاب موش و گربه با تشکر از رفیق صمیمی)

مجموعه 6 جلدی ریاضی با موشی/ برای ۳ تا ۷ سال/ (معرفی کتاب مجموعه ریاضی با موشی/ خرید کتاب مجموعه  ریاضی با موشی)

روزی که همه چیز خوب می شود/ برای ۳ تا ۹ سال/ (معرفی کتاب روزی که همه چیز خوب می شود/ خرید کتاب روزی که همه چیز خوب می شود)

بافتنی عجیب/ برای ۳ تا ۹ سال/ (معرفی کتاب بافتنی عجیب/ خرید کتاب بافتنی عجیب)

قورباغه و غریبه/ برای ۳ تا ۹ سال/ (معرفی کتاب قورباغه و غریبه/ خرید کتاب قورباغه و غریبه)

یک داستان محشر/ برای ۳ تا ۹ سال/ (معرفی کتاب یک داستان محشر/ خرید کتاب یک داستان محشر)

موشی و خودش/ برای ۳ تا ۹ سال/ (معرفی کتاب موشی و خودش/ خرید کتاب موشی و خودش)

موشی و دردسر هایش/ برای ۳ تا ۹ سال/ (معرفی کتاب موشی و دردسر هایش/ خرید کتاب موشی و دردسر هایش)

کنسرت پنج موش بامزه/ برای ۳ تا ۹ سال/ (معرفی کتاب کنسرت پنج موش بامزه/ خرید کتاب کنسرت پنج موش بامزه)

موش سر به هوا/ برای ۳ تا ۹ سال/ (معرفی کتاب موش سر به هوا/ خرید کتاب موش سر به هوا)

چارلی و موشی و بابابزرگ/ برای ۳ تا ۹ سال/ (معرفی کتاب چارلی و موشی و بابابزرگ/ خرید کتاب چارلی و موشی و بابابزرگ)

چارلی و موشی و بازیگوشی/ برای ۳ تا ۹ سال/ (معرفی کتاب چارلی و موشی و بازیگوشی/ خرید کتاب چارلی و موشی و بازیگوشی)

مجموعه ۹ جلدی محله ی موش ها/ برای ۳ تا ۹ سال/ (معرفی کتاب مجموعه 9 جلدی محله ی موش ها/ خرید کتاب مجموعه 9 جلدی محله ی موش ها)

موش خوش تیپ/ برای ۳ تا ۹ سال/ (معرفی کتاب موش خوش تیپ/ خرید کتاب موش خوش تیپ)

یک گرگ یک اردک یک موش/ برای ۳ تا ۹ سال/ (معرفی کتاب یک گرگ یک اردک یک موش/ خرید کتاب یک گرگ یک اردک یک موش)

موش جهانگرد – مجموعه غذایی که می خوریم/ برای ۳ تا ۹ سال/ (معرفی کتاب موش جهانگرد – مجموعه غذایی که می خوریم/ خرید کتاب موش جهانگرد – مجموعه غذایی که می خوریم)

شاه، موش و پنیر/ برای ۳ تا ۹ سال/ (معرفی کتاب شاه، موش و پنیر/ خرید کتاب ٰشاه، موش و پنیر)

آقا موش پستچی به تعطیلات می‌رود/ برای ۳ تا ۹ سال/ (معرفی کتاب آقا موش پستچی به تعطیلات می‌رود/ خرید کتاب آقا موش پستچی به تعطیلات می‌رود)

موش و ماه/ برای ۳ تا ۹ سال/ (معرفی کتاب موش و ماه/ خرید کتاب موش و ماه)

مجموعه پنج جلدی ماجراهای خرس و موش/ برای ۳ تا ۹ سال/ (معرفی مجموعه کتاب‌های پنج جلدی ماجراهای خرس و موش/ خرید مجموعه کتاب‌های پنج جلدی ماجراهای خرس و موش)

یک روز با آقا موش پستچی/ برای ۳ تا ۹ سال/ (معرفی کتاب یک روز با آقا موش پستچی/ خرید کتاب یک روز با آقا موش پستچی)

یپه در راه/ برای ۵ تا ۹ سال/ (معرفی کتاب یپه در راه/ خرید کتاب یپه در راه)

آن موش مزاحم/ برای ۵ تا ۹ سال/ (معرفی کتاب آن موش مزاحم/ خرید کتاب آن موش مزاحم)

موش کور و چند میمون (دعوا نکنیم…گفت‌وگو کنیم)/ برای ۵ تا ۹ سال/ (معرفی کتاب موش کور و چند میمون (دعوا نکنیم…گفت‌وگو کنیم)/ خرید کتاب موش کور و چند میمون (دعوا نکنیم…گفت‌وگو کنیم))

لکه‌های سرخ و عجیب – ماجراهای آقا موشه ۱/ برای ۵ تا ۹ سال/ (معرفی کتاب لکه‌های سرخ و عجیب – ماجراهای آقا موشه ۱/ خرید کتاب لکه‌های سرخ و عجیب – ماجراهای آقا موشه ۱)

قلک گمشده – ماجراهای آقا موشه ۲/ برای ۵ تا ۹ سال/ (معرفی کتاب قلک گمشده – ماجراهای آقا موشه ۲/ خرید کتاب قلک گمشده – ماجراهای آقا موشه ۲)

دوست گمشده – ماجراهای آقا موشه ۳/ برای ۵ تا ۹ سال/ (معرفی کتاب دوست گمشده – ماجراهای آقا موشه ۳/ خرید کتاب دوست گمشده – ماجراهای آقا موشه ۳)

مسافر قاچاقی – ماجراهای آقا موشه ۴/ برای ۵ تا ۹ سال/ (معرفی کتاب مسافر قاچاقی – ماجراهای آقا موشه ۴/ خرید کتاب مسافر قاچاقی – ماجراهای آقا موشه ۴)

کارت دعوت داری موش موشک؟/ برای ۵ تا ۹ سال/ (معرفی کتاب کارت دعوت داری موش موشک؟/ خرید کتاب ٰکارت دعوت داری موش موشک؟)

دیو سیاه و موش سفید/ برای ۷ تا ۹ سال/ (معرفی کتاب دیو سیاه و موش سفید/ خرید کتاب دیو سیاه و موش سفید)

آقای قد بلند و موش کوچک/ برای ۷ تا ۹ سال/ (معرفی کتاب آقای قد بلند و موش کوچک/ خرید کتاب آقای قد بلند و موش کوچک)

گربه‌ی شکمو و موش کوچولو (دعوا نکنیم… گفت‌وگو کنیم)/ برای ۷ تا ۹ سال/ (معرفی کتاب گربه‌ی شکمو و موش کوچولو (دعوا نکنیم… گفت‌وگو کنیم)/ خرید کتاب گربه‌ی شکمو و موش کوچولو (دعوا نکنیم… گفت‌وگو کنیم))

عروسک نمایش بسازید (موش)/ برای 7 تا 9 سال/ (معرفی کتاب عروسک نمایش بسازید (موش)/ خرید کتاب عروسک نمایش بسازید (موش))

موش کتابخانه (مجموعه موش کتابخانه)/ برای ۷ تا ۹ سال/ (معرفی کتاب موش کتابخانه (مجموعه موش کتابخانه)/ خرید کتاب موش کتابخانه (مجموعه موش کتابخانه))

دیدار از موزه (مجموعه موش کتابخانه)/ برای ۷ تا ۹ سال/ (معرفی کتاب ٰدیدار از موزه (مجموعه موش کتابخانه)/ خرید کتاب دیدار از موزه (مجموعه موش کتابخانه))

داستان یک دوستی (مجموعه موش کتابخانه)/ برای ۷ تا ۹ سال/ (معرفی کتاب داستان یک دوستی (مجموعه موش کتابخانه)/ خرید کتاب داستان یک دوستی (مجموعه موش کتابخانه))

کشف کردن دنیا (مجموعه موش کتابخانه)/ برای ۷ تا ۹ سال/ (معرفی کتاب کشف کردن دنیا (مجموعه موش کتابخانه)/ خرید کتاب کشف کردن دنیا (مجموعه موش کتابخانه))

اگر یک موش را به مدرسه ببرید/ برای ۷ تا ۹ سال/ (معرفی کتاب اگر یک موش را به مدرسه ببرید/ خرید کتاب اگر یک موش را به مدرسه ببرید)

موش فاضلاب – موجودات حال به هم زن ۳/ برای ۷ تا ۱۲ سال/ (معرفی کتاب موش فاضلاب – موجودات حال به هم زن ۳/ خرید کتاب موش فاضلاب – موجودات حال به هم زن ۳)

نویسنده و تصویرگر: موش و قورباغه/ برای ۷ تا ۱۲ سال/ (معرفی کتاب نویسنده و تصویرگر: موش و قورباغه/ خرید کتاب نویسنده و تصویرگر: موش و قورباغه

موش مترو/ برای ۷ تا ۱۲ سال/ (معرفی کتاب موش مترو/ خرید کتاب موش مترو)

موش باهوشه دیگه وقتشه/ برای ۷ تا ۱۲ سال/ (معرفی کتاب موش باهوشه دیگه وقتشه/ خرید کتاب موش باهوشه دیگه وقتشه)

موش باهوشه به مدرسه می‌رود/ برای ۷ تا ۱۲ سال/ (معرفی کتاب موش باهوشه به مدرسه می‌رود/ خرید کتاب موش باهوشه به مدرسه می‌رود)

موش باهوشه خوش‌اندام می‌شود/ برای ۷ تا ۱۲ سال/ (معرفی کتاب موش باهوشه خوش‌اندام می‌شود/ خرید کتاب موش باهوشه خوش‌اندام می‌شود)

موش باهوشه به کتاب‌خانه می‌رود/ برای ۷ تا ۱۲ سال/ (معرفی کتاب موش باهوشه به کتاب‌خانه می‌رود/ خرید کتاب موش باهوشه به کتاب‌خانه می‌رود)

لیند برگ – افسانه ی موش پرنده/ برای ۷ تا ۱۲ سال/ (معرفی کتاب لیند برگ – افسانه ی موش پرنده/ خرید کتاب لیند برگ – افسانه ی موش پرنده)

شهر موش کورها/ برای ۷ تا ۱۲ سال/ (معرفی کتاب شهر موش کورها/ خرید کتاب شهر موش کورها)

۷ موش کور/ برای ۷ تا ۱۲ سال/ (معرفی کتاب ۷ موش کور/ خرید کتاب ٰ۷ موش کور)

سوراخی در یک کتاب/ برای ۷ تا ۱۲ سال/ (معرفی کتاب سوراخی در یک کتاب/ خرید کتاب سوراخی در یک کتاب)

دم آقا موشه (گویش: فارسی-اصفهانی)/ برای ۷ تا ۱۲ سال/ (معرفی کتاب دم آقا موشه (گویش: فارسی-اصفهانی)/ خرید کتاب دم آقا موشه (گویش: فارسی-اصفهانی))

باسیل از خیابان بیکر – موش کارآگاه ۱/ برای ۷ تا ۱۲ سال/ (معرفی کتاب باسیل از خیابان بیکر – موش کارآگاه ۱/ خرید کتاب باسیل از خیابان بیکر – موش کارآگاه ۱)

باسیل و غار گربه‌ها – موش کارآگاه ۲/ برای ۹ تا ۱۲ سال/ (معرفی کتاب باسیل و غار گربه‌ها – موش کارآگاه ۲/ خرید کتاب باسیل و غار گربه‌ها – موش کارآگاه ۲)

کلاس چهارمی‌‌ها، موش صحرایی/ برای ۹ تا ۱۲ سال/ (معرفی کتاب ٰٰکلاس چهارمی‌‌ها، موش صحرایی/ خرید کتاب کلاس چهارمی‌‌ها، موش صحرایی)

چهار موش در اعماق جنگل تله‌موش – مجموعه‌ی ماکاموشی ۶/ برای ۹ تا ۱۲ سال/ (معرفی کتاب چهار موش در اعماق جنگل تله‌موش – مجموعه‌ی ماکاموشی ۶/ خرید کتاب ٰچهار موش در اعماق جنگل تله‌موش – مجموعه‌ی ماکاموشی ۶)

موش و گربه در خانه‌ی اشباح – مجموعه‌ی ماکاموشی ۲/ برای ۹ تا ۱۲ سال/ (معرفی کتاب موش و گربه در خانه‌ی اشباح – مجموعه‌ی ماکاموشی ۲/ خرید کتاب موش و گربه در خانه‌ی اشباح – مجموعه‌ی ماکاموشی ۲)

موش برگر/ برای ۹ تا ۱۲ سال/ (معرفی کتاب موش برگر/ خرید کتاب موش برگر)

موش کوچولو/ برای ۹ تا ۱۲ سال/ (معرفی کتاب موش کوچولو/ خرید کتاب موش کوچولو)

موش گریز پا/ برای ۹ تا ۱۲ سال/ برای ۱۲ سال به بالا/ (معرفی کتاب موش گریز پا / خرید کتاب موش گریز پا)

من موش بودم/ برای ۱۲ سال به بالا/ (معرفی کتاب من موش بودم/ خرید کتاب من موش بودم)

 

پدیدآورندگان:
Submitted by editor69 on