مرحله نمادها ( ۳ تا ۴ سال)

مرحله نمادها ( ۳ تا ۴ سال)

مرحله پیش الگو برداری

از دیدگاه ویکتور لونفیلد:

اولین نشانه های خلق فرم بصورت خود آگاه در طراحی های کودکان حدود سه سالگی دیده میشود. این طرح ها ثبت روند فکری کودک را میسر می سازند. اولین تلاش کودک برای خلق تصویرهایی واقعگرا به کشیدن انسان (عموما به دایره ای برای سر و دو خط عمودی برای پاها) ختم می شود. کم کم این فرم های ابتدایی به فرم های پیچیده تر و قابل شناسایی تبدیل می شوند. کودکان مدام در حال کنجکاوی در مورد موضوعات و عناصر متفاوت هستند بنابر این نشانه های موجود در کارشان مدام در حال تغییر است.

مرحله نمادها/ نشانه ها

از دیدگاه بتی ادواردز :

پس از چند هفته خط خطی کودک هنر را کشف می کند: یک طرح نمادین می تواند نشانگر مفهومی واقعی در طبیعت باشد. فرم دایره تبدیل می شود به نشانه ای فراگیر (تقریبا برای نشان دادن همه چیز). پس از چندی نشانه ها پیچیده تر می شوند، امری که بیانگر توجه کودک به محیط پیرامون است.

راهنما

ديدگاه شما

کپچا
این پرسش برای آزمایش این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا خیر و نیز برای جلوگیری از ارسال خودکار هرزنامه.