راهنمای اجرای کارگاه هنر

زیر دسته بندی ها
نکاتی مهم درباره ایمن سازی محیط کار
یکشنبه, ۱۷ آبان
در این بخش به اهداف و اهمیت فعالیت های هنری نقاشی، کاردستی و مجسمه سازی به روش خلاق پرداخته می شود
یکشنبه, ۳ آبان
در این بخش چند رهنمود مهم در باره فعالیت های هنری در اختیار والدین، آموزگاران و مربیان قرار می گیرد
یکشنبه, ۳ آبان