نکاتی مهم درباره ایمن سازی محیط کار

نکاتی مهم درباره ایمن سازی محیط کار

نکاتی مهم درباره ایمن سازی محیط کار

  • از در دسترس بودن جعبه کمک های اولیه اطمینان حاصل کنید تا در صورت بروز هر نوع آسیب دیدگی بتوانید از آن استفاده کنید.
  • مراقب باشید تا کودکان خردسال اشیاء کوچک را در بینی و یا گوش خود فرو نکنند.
  • باید مراقب باشید تا کودکان خردسال رنگ ها را نخورند.
  • کودکان باید از راه رفتن در حین در دست داشتن مداد و قلم منع شوند. آنان را از جویدن مداد و در ماژیک و ... برحذر دارید.
  • زمانی که کوکان بسیار خردسال از قلم و یا رنگ استفاده می کنند در آن ها را بردارید و در جایی بدور از دسترس کودک قرار دهید، با این کار جلوی در دهان گذاشتن و یا خوردن درها گرفته می شود.
  • برای جلوگیری از زمین خوردن کودکان مایعات بر زمین ریخته شده را سریعا خشک کنید.
  • کودکان را در استفاده از تمامی ابزارهایی که می توانند خطر آفرین باشند (قیچی، چسب و ...) همراهی کنید.

راهنما
صفحه اصلی: 
دسته‌ها: 

ديدگاه شما

کپچا
این پرسش برای آزمایش این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا خیر و نیز برای جلوگیری از ارسال خودکار هرزنامه.