نقاشی با قطره های رنگی!

عنوان لاتین:
Create a Rain Splattered Painting

در این فعالیت کودک خود را تشویق می کنید همچون یک هنرمند، شاهکاری انتزاعی خلق کند و از هنر نقاشی و رنگ ها، درس های ارزشمند بیاموزد. او بی گمان از درهم آمیختن رنگ ها و تغییر رنگ آن ها لذت خواهد برد.

آنچه نیاز دارید:

  • آبرنگ
  • قلم موی نازک
  • ظرف آب
  • ورقه های سفید
  • روش کار

به او کاغذ، آبرنگ و آب بدهید و بخواهید میزان ترکیب آب و رنگ را امتحان کند و فکر کند از ترکیب رنگ با آب زیاد یا کم چه نتیجه ای می گیرد؟ این کار را آزمایش کند تا نتیجه را ببیند.

پس از این آزمایش از او بخواهید قلم مو را در ظرف آب بشوید و یک رنگ را انتخاب کند. بالای کاغذها بایستد یا کنار آن ها زانو بزند و با چکاندن رنگ از قلم مو، مانند قطره های باران آن ها را روی کاغذ بریزد. بهتراست این کار را با رنگ های گوناگون در غلظت های متفاوت انجام دهد و چگونگی ترکیب رنگ ها و شکل های تازه شان را روی کاغذ ببیند.   

برگردان:
زهرا جوادی
نویسنده
Eric Loop
Submitted by editor3 on