یک قصه بشنو، یک قصه بگو!

 شنيدن و بيان کردن، گام هاى نخست در آموزش سوادند. در این راستا وزارت آموزش و پرورش ایالت زارلند  (Saarland) در آلمان با همکاری کتابخانه های عمومی و مراکز آموزشی، "پروژه داستان ها" را برای کودکان پیش دبستانی و ودبستانی اجرا می کند.

در این پروژه، سه روز در ماه، داستان ها بین کتابخانه و کودکستان و یا دبستان در سفر هستند:

روز اول گروهی از کودکان کودکستانی و یا دبستانی به کتابخانه می روند تا یک قصه گوی حرفه ای برای آن ها داستانی را تعریف کند. روز دوم کودکان همراه با راوی داستان در کودکستان و یا دبستان، این قصه شنیده شده را برای بازگویی آماده و تمرین می کنند. کودکان می توانند برای بازگویی این قصه، قدرت تخیل و خلاقیت خود را بکار گرفته و آن را بصورت یک تئاتر، تئاتر عروسکی اجرا کنند، یا داستان را آن طور که خودشان دوست دارند، بازگو کنند.

روز سوم کودکان به دیدار گروه دیگری از کودکان کودکستانی و یا دبستانی می روند و این داستان را برای آن ها باز می گویند. ماه دیگر شنوندگان قصه بار دیگر به کتابخانه می روند تا قصه جدیدی را بشوند و آن را برای دیگر کودکان باز گویند. در پایان سال تحصیلی کتابخانه ای که مسئول اجرای پروژه است، از تمام گروه های کودکستانی و دبستانی دعوت می کند تا در "جشن داستان ها"  شرکت کنند. با اجرای این پروژه، کودکان پیش دبستانی ودبستانی با کتابخانه آشنا می شوند و پیوندی بین کودکستان، دبستان و کتابخانه ایجاد می شود.

برگردان:
گروه مترجمان کتابک- ترانه وکیلی
Submitted by admin on