باشگاه کتابخوانی برای پسران

باشگاه کتابخوانی برای پسران

کتابخانه عمومی شهررینتلن Rinteln در آلمان از سپتامبر سال ٢٠٠٩ به طور منظم برنامه های گوناگون ترویجی برای کودکان و نوجوانان  برگزار می کند.

یکی از این برنامه ها، باشگاه کتابخوانی برای پسران است. این باشگاه، برای پسران هشت تا یازده ساله است و در دومین پنجشنبه هر ماه ساعت ٣ بعداز ظهر برگزار می شود.

در این باشگاه، مردان کتابخوان شهر، کتاب های جالب و خواندنی را برای پسران معرفی می کنند و آن ها را به  کشف داستان های قدیمی تر نیز تشویق می کنند. آن ها با هم کتاب های داستانی و غیر داستانی را می خوانند، تماشا می کنند و راجع به آن ها بحث و گفتگو می کنند. ورود به این باشگاه آزاد است و نیازی به نام نویسی ندارد. با سر زدن به این کتابخانه و یا سایت آن می توان اطلاعات لازم برای شرکت در این نشست ها را به دست آورد.

اطلاعات:
تاریخ انتشار: ۱۳۹۰-۰۵-۱۸ ۱۶:۰۰
برگردان:
گروه مترجمان کتابک/ترانه وکیلی
کلیدواژه:
متن سفارشی:

ديدگاه شما