کشیدن تصویری از خود به اندازه ی واقعی

کشیدن تصویری از خود به اندازه ی واقعی

Draw Your Life-Sized Self-Portrait

این فعالیت هنری روش بسیار خوبی است که خود انگاره ی فرزندتان را تقویت کنید. در این فعالیت کودک با اندام های گوناگون بدن آشنا می شود و مهارت های حرکتی ظریف او  پرورش پیدا می کند.

هنر پیکرنگاری در درازای سده ها در فرهنگ های گوناگون برای تجسم بخشیدن به انسان ها و نشان دادن ویژگی های ظاهری آن ها مورد استفاده قرار می گرفته است. کودک تان را از راه کشیدن تصویر خودش در اندازه ی واقعی، تشویق کنید تا آنچه او را از دیگران متفاوت می کند، کشف کند و آن را به تصویر بکشد و با هنر نقاشی به نمایش بگذارد.

افزون بر این، کشیدن تصویری به اندازه ی واقعی برای کودک یک سرگرمی متفاوت است و یکنواختی استفاده از مداد شمعی و ماژیک را برای کشیدن تصویرهای کوچک ندارد.

آنچه نیاز دارید:

 • کاغذ بزرگ
 • قیچی
 • ماژیک
 • مدادشمعی
 • قلم موی بزرگ
 • نخ
 • چسب

چه کارهایی باید کرد؟

 • فرزندتان باید روی مقوایی بزرگ دراز بکشد. از او بخواهید بدنش را در موقعیت دلخواهش قرار دهد. او را تشویق کنید  که در این باره خلاقیت به خرج دهد. برای نمونه، اگر فرزند شما بازی خاصی دوست دارد، از او بخواهید که ژست بازیکن همان بازی را بگیرد. بعد از آنکه فرزندتان وضعیت مناسبی را انتخاب کرد، با مدادشمعی یا ماژیک قابل شست وشو، دور بدن او روی کاغذ  خط بکشید.
 • حالا فرزند شما آماده ست تا تصویر خودش را رسم کند. از صورت شروع کنید.از او بخواهید که تمام اعضای صورتش را با مداد شمعی  یا ماژیک به تصویر بکشد. چشم ها، گوش ها و دیگر اعضای صورتش را نام ببرد و بشمرد.
 • سپس از او بخواهید که موهایش را اضافه کند. می تواند با رنگ  یا با نخ و چسب این کار را انجام دهد.
 • اکنون تصویر فرزند شما لباس لازم دارد. از قلم موی بزرگ و رنگ استفاده کنید، از او بخواهید لباسی را به تصویر بکشد که بیشتر وقت ها می پوشد. گزینه ی دیگر این است که لباسی را به تصویر بکشد که مایل است خود را در آن ببیند، برای نمونه، آتش نشان، رقصنده، گاوچران یا پلیس.
 • نقاشی او را جایی بگذارید تا خشک شود. اگر کاغذ خیلی خیس است یا ممکن است رنگ ها سرازیر شوند، کاغذ را روی سطح صاف قرار دهید.
 • پس از اینکه نقاشی خشک شد، با استفاده از قیچی، قسمت های اضافی اطراف نقاشی را ببرید.

با این روش می توانید یک تصویر خانوادگی رسم کنید. با در گیر کردن مادر، پدر، خواهران و برادران و رسم تصاویر آن ها به همین روش، می توان تصویری گروهی خلق کرد.

دیدگاه ها

ممنون خیلی عالی بود.


ديدگاه شما