آشنا کردن دانش آموزان با شیوه سازماندهی کتاب ها در یک کتابخانه

آشنا کردن دانش آموزان با شیوه سازماندهی کتاب ها در یک کتابخانه

 شاگردان کلاس سوم با این تمرین، با چگونگی تنظیم کتاب ها در کتابخانه و کار کتابدار و خدماتی که ارائه می دهد، آشنا می شوند و اهمیت کتابخانه و تاثیر آن در کارهای پژوهشی را درک می کنند. با این تمرین، دانش آموزان کلاس سوم با قوانین و مقررات کتابخانه بیشتر آشنا می شوند و حفظ و نگه داری کتاب های امانتی را تجربه می کنند. آن ها به شکلی ساده با انواع کتاب ها در کتابخانه و روش تنظیم آن ها آشنا می شوند و جست و جو در  کتاب ها را تمرین می کنند. با تفکر درباره ی موضوعات مورد علاقه ی خود و جست و جو در کتابخانه برای انتخاب کتاب های مربوط به موضوع دلخواه خود، آن ها به شکل عملی در فرآیند مهمی از کارهای پژوهشی قرار می گیرند.

آموزگار به دانش آموزان اطلاع می دهد که می خواهد آن ها را به بازدید کتابخانه ی مدرسه ببرد. پیش از رفتن، اطلاعاتی درباره ی استفاده از کتابخانه در اختیار دانش آموزان می گذارد. درجلسه ی بعد، او کودکان را به بازدید کتابخانه می برد و از آن ها می خواهد با دقت همه چیز را ببینند و تا آنجا که می توانند نوشته های روی دیوار را بخوانند. به گفته های خود در کلاس اشاره می کند و دوباره اهمیت کتابخانه را یادآوری، و تاکید می کند که بهترین جا برای یاد گرفتن و سرگرم شدن، کتابخانه است. سپس بچه ها را به نزد کتابدار می برد. کتابدار درباره ی کتاب ها و مقررات امانت گرقتن، با آن ها حرف می زند. بعد، آن ها را به طرف قفسه های کتاب می برد و موضوعات کتاب ها را توضیح، و به پرسش های دانش آموزان پاسخ می دهد. سپس آموزگار و کتابدار به کمک هم، آن ها را با شیوه ی استفاده از کتابخانه آشنا می کنند، جای کتاب ها را نشان می دهند و برچسب های روی کتاب ها را توضیح می دهند، اگر روی برچسب کتابی "ق دا پ" نوشته شده است. کتابدار توضیح می دهد که "دا" یعنی داستان، "پ" حرف اول نام نویسنده و "ق" حرف اول عنوان کتاب است.

 هر کدام از دانش آموزان کتابی انتخاب می کند و آن را ورق می زند و می خواند. آموزگار از دانش آموزان می خواهد که تصمیم بگیرند جلسه ی بعد درباره چه موضوعی کتاب بخوانند. کارت های عضویت به دانش آموزان نشان داده می شود و کودکان عضو کتابخانه می شوند.

در جلسه ی بعدی آموزگار از دانش آموزان می پرسد که تصمیم گرفته اند درباره ی چه موضوعی کتاب بخوانند؟ آیا کتاب هایی را که امانت گرفته اند با خود آورده اند که پس بدهند؟ به صحبت های آن ها گوش می دهد و سپس آن ها را دوباره به کتابخانه می برد.

  از آن ها می پرسد: چرا در کتابخانه باید سکوت را رعایت کرد؟ پاسخ ها را می شنود و توضیح می دهد که در جاهای دیگر هم مثل بیمارستان، سینما، اتوبوس و حتی خانه زمانی که اعضای خانواده در حال استراحت یا مطالعه هستند نباید سر و صدا کرد. کودکان، کتاب هایی را که امانت گرفته اند پس می دهند و می بینند که کتابدار چگونه با دقت کتاب های برگشتی را نگاه می کند و مقابل اسم هر یک علامت "نشانه" می گذارد، به آن ها که کتاب شان را نیاورده اند یا کتاب شان پاره شده است، مقررات کتابخانه را در این زمینه یادآور می شود.

آموزگار از دانش آموزان می پرسد آیا در طول هفته تصمیم شان را گرفته اند که درباره ی چه موضوعی کتاب بخوانند؟ کتابدار و آموزگار، آن ها را  بنابر موضوعی که انتخاب کرده اند، به بخش کتاب های داستانی یا غیر داستانی هدایت می کنند و به آن ها می آموزند که چگونه کتاب مورد علاقه شان را پیدا کنند. آموزگار به آن ها گوشزد می کند که قرار نیست فقط یک کتاب درباره ی موضوع مورد نظرشان بخوانند، بلکه باید تعداد بیشتری کتاب بخوانند و با انواع گونه های ادبیات آشنا شوند، مثلا درباره ی پرندگان، غیر از چند کتاب غیر داستانی، کتاب های داستانی را هم بخوانند و به آن ها علامت "دا" را یاد آوری می کند. بچه ها کتاب های شان را انتخاب می کنند و از کتابخانه بیرون می آیند. روز بعد آموزگار در کلاس سوم، مروری بر دسته بندی کتاب ها در کتابخانه می کند و از دانش آموزان می خواهد کتاب هایی را که در خانه دارند به روش کتابخانه منظم کنند.

 

ديدگاه شما

کپچا
این پرسش برای آزمایش این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا خیر و نیز برای جلوگیری از ارسال خودکار هرزنامه.