روش یادداشت برداری در پژوهش دانش آموزی

روش یادداشت برداری در پژوهش دانش آموزی

در پایه راهنمایی، متناسب با توان دانش آموزان هر کلاس باید روش یادداشت برداری را به آن ها آموخت. اگر در کلاس اول راهنمایی آموخته اند، این آموزش در کلاس های بعد با یادآوری و تمرین، به طور کامل در ذهن شان نهادینه می شود.

به دانش آموزان بیاموزید ذهن خود را در برخورد با نقطه نظرهای دیگران فعال کنند و نقطه نظرهایی را که به ذهن شان می رسد یادداشت کنند. انواع یادداشت برداری را روی تخته ی کلاس بنویسید و برای دانش آموزان توضیح دهید و با کتابی که در دست دارید، نمونه بیاورید.

  • نقل قول مستقیم: عین عبارت ها یا جمله های متن اصلی را نقل می کنید و نباید هیچ تغییری در نوشته ی اصلی بدهید:

روش علمی                        آیزاک آسیموف                                آنتونی فردریگ

"روش علمی شامل مراحلی است که باید برای انجام یک آزمایش دقیق  دنبال شود."

  •  نقل قول غیرمستقیم: گاهی داده های یک منبع را به زبان و بیان خود بازگو می کنید. در این صورت نباید در فکر اصلی نویسنده تغییر دهید.

 خلاصه:

 اگر مطلبی را که می خواهید مستقیم بیان کنید، طولانی است و لازم است آن را خلاصه کنید، برای این کار می توانید بخش هایی را حذف کنید و به جای آن (...) بگذارید. بعضی وقت ها بعد از مطالعه ی مطلب، خلاصه ی آن را با زبان خود بیان می کنید که در واقع نقل قول غیرمستقیم و خلاصه شده است.

 از دانش آموزان بخواهید یک پوشه، چند برگه و گیره آماده کنند، برای جلسه ی بعد یک کتاب انتخاب کنند، روی برگه ها از نکته های اصلی آن به هر دو شکل یادداشت بردارند، نقطه نظرهایی را هم که به ذهن شان می رسد، بنویسند. یادآوری کنید که حتما صفحه ی آن ها را نیز ذکر کنند. برگه ها را با گیره لای پوشه بگذارند ودر جلسه ی بعد به کلاس بیاورند. به همه ی دانش آموزان فرصت دهید نوشته های شان را در کلاس بخوانند و اشکالات آن ها را یادآوری کنید.

اطلاعات:
تاریخ انتشار: ۱۳۹۰-۰۹-۲۱ ۱۶:۱۸
ویراستار:
گروه ویراستاران کتابک
منبع:
کتاب: چگونه پژوهش کنیم؟ نویسنده: جنین ون کلیو . ترجمه و تدوین: هادی حری
متن سفارشی:

ديدگاه شما