کارت متحرک (پاپ آپ) برای نوروز!

کارت متحرک (پاپ آپ) برای نوروز!

 کودک شما می تواند با کاغذ و قیچی و خلاقیت سرشارش، کارت های نوروزی منحصر به فردی با نقش های برجسته و متحرک بسازد.

گام اول:

با یک مقوا یا کاغذ ضخیم آغاز کنید. مقوا برای این کار خیلی خوب است و می توان آن را به راحتی تهیه کرد.

گام دوم:

مقوا را از وسط به شکل مساوی تا کنید.

گام سوم:

دو خط موازی با ارتفاع مساوی ازدوطرف تا خورده ی مقوا  بکشید.

طول این دو خط موازی نباید مانند ارتفاع شان از کاغذ مساوی باشد.

 

گام چهارم:

از قسمت تا خورده ی کاغذ، این دو خط را برش دهید.

گام پنجم:

قسمت بریده شده را از پشت تا کنید.

گام ششم:

و انتهای آن را با انگشتان یا شست خود صاف کنید.

گام هفتم:

قسمت تا خورده را به شکل اولیه ی خود بازگردانید.

 

گام هشتم:

کاغذ را به شکل یک چادر باز کنید.

گام نهم:

با انگشتان خود قسمت بریده شده را به طرف دیگر کاغذ خم کنید.

 

گام دهم:

کاغذ را ببندید.

 

گام یازدهم:

و آن را محکم فشار دهید.

 

گام دوازدهم:

صفحه ی برجسته خود را باز کنید!

 

شکل های گوناگون

خط های نزدیک به هم که فاصله ی کمتری از هم داشته باشند ، صفحه های برجسته ی کوچک تری می سازند.

خط های طولانی تر (که نباید از مرکز کاغذ دور شوند) فاصله ی بیشتری ایجاد می کنند و صفحه های برجسته ی بزرگ تری می سازند.

چهارخط، دو صفحه ی برجسته و شش خط، سه صفحه ی برجسته می سازند.

تجربه کنید! تمام برش های مختلف را بیازمایید. ببینید وقتی طول های متفاوت دارند، چه اتفاقی می افتد.

شکل های دیگر

به جای کشیدن دو خط موازی، یک خط  موازی بکشید و خط دیگر را به صورت اریب بکشید. مطمئن شوید که فاصله ی خط اریب تا انتها مانند خط موازی است.

صفحه های  برجسته ی خود را تزیین کنید. از مداد، ماژیک یا مداد شمعی استفاده کنید. ( از نقاشی کردن بپرهیزید زیرا  سبب مچاله شدن کاغذ تان می شود.) می توانید با کاغذ های دیگرنیز شکل های مختلفی بسازید و به صفحه های برجسته ی خود بچسبانید

 

 

اطلاعات:
تاریخ انتشار: ۱۳۹۰-۱۲-۲۶ ۰۴:۱۴
برگردان:
حانیه حسینی
ویراستار:
گروه ویراستاران کتابک
ویژه نامه ها:
متن سفارشی:

ديدگاه شما