بریدن و چسباندن روزنامه (ساخت تصویر سه بعدی)

بریدن و چسباندن روزنامه (ساخت تصویر سه بعدی)

ابزار لازم: روزنامه، مقوا، کاغذرنگی، گواش، وسایل سبک مانند دکمه، قوطی کبریت پر و.....  چسب بی رنگ 

روش کار: از کودکان می خواهیم روزنامه هایی را که در اختیارشان گذاشته ایم به اندازه و شکل دلخواه خودشان ببرند. سپس کاغذ های رنگی در اختیارشان می گذاریم و از آن ها می خواهیم روی آن نقاشی کرده و رنگ بزنند و دور آن را قیچی کنند. بعد از این که هر کودک این فعالیت را انجام داد، یک جعبه مقوایی بزرگ را باز کرده و پهن می کنیم تا کودکان دور آن  بنشینند.

 از آن ها می خواهیم هر یک با استفاده از تنها یک رنگ گواش، تکه ای از مقوا را که رو به رویش است، از رنگ آغشته کند. سپس تکه های روزنامه را روی آن بچسباند و بعد نقاشی های بریده شده اش را روی روزنامه ها با چسب بچسباند و سپس وسایل سبک روی آن بچسبانند. کودکان می توانند رنگ ها را با مسواک، دست، قلم مو یا قاشق روی مقوا بمالند. کودکان در این کار، باید کاملا آزادی عمل داشته باشند و از قاعده و قانون خاصی نباید پیروی کنند. در این جا خلاقیت کودک است که حاصل کار او را معین می کند. 

اطلاعات:
تاریخ انتشار: ۱۳۹۱-۰۲-۱۳ ۱۵:۵۷
ویراستار:
گروه ویراستاران کتابک
متن سفارشی:

ديدگاه شما