شعار و پیام روز جهانی کتاب کودک سال ۱۳۶۵/۱۹۸۶

شعار و پیام روز جهانی کتاب کودک سال ۱۳۶۵/۱۹۸۶
رود موریک (چکسلواکی)
برگردان: 
منصوره راعی

نگذارید خورشید را از ما بگیرند

ما نویسندگان سوگند می خوریم که همراه با همه مردم صلح دوست جهان از خورشید دفاع خواهیم کرد و نخواهیم گذاشت کسی آن را از آسمان بدزدد.

خورشید مال کودکان است. باشد که همواره برای شادی آن ها بدرخشد.

هر سال پیام و شعار روز جهانی کتاب کودک را یکی از نویسندگان معروف کودکان برای همه کودکان و نوجوانان جهان می فرستد. امسال این پیام توسط رود موریک نویسنده چکسلواکی برای سال ۱۹۸۶ برای دفتر بین المللی کتاب برای نسل جوان نوشته شده است. این نویسنده در سال ۱۹۲۱ در چکسلواکی متولد شد – در آثار خود شرافت انسانی و پاکی شخصیت و همچنین درک عمیق از طبیعت را تصویر می کند آثار او به ۱۶ زبان ترجمه شده است . چندین جایزه در چکسلواکی و در سطح بین المللی دریافت نموده است. رود موریک متأسفانه پس از ارسال پیام روز جهانی، در نوامبر ۱۹۸۵ بطور ناگهانی دیده از جهان فروبست. نگذاریم خورشید را از ما بگیرند. جهان به هنگامی که خورشید می درخشد چه زیباست. خیابانها روشنند، درختان سرسبز و بانشاط، پرندگان پر آواز و رنگ و بوی گلها شادی بخش هنگامی که ابرها خورشید را پنهان می کنند. پرندگان ناپدید می شوند. و گل ها لرزان و افسرده، سربزیر می افکنند. خورشید سرچشمه نور و گرماست، خورشید برای همه سرچشمه زندگی است. اگر خورشید نمی بود، سبزه ها، درختها و حشره ها هم نمی بودند. زندگی بر روی زمین نمی بود. کودکان هم نمی بودند، کسی بر زمین بی جان و تهی بازی نمی کرد. نگذاریم خورشید را از ما بگیرند. خورشید از آن همه ماست، بیش از همه مال کودکان است. کودکانند که باید رشد کنند، از معجزه زندگی به شوق آیند، قوانین طبیعت را دریابند. و از دانش و خرد پدران و نیاکان خود بهره مند گردند. با این همه هستند آدمیان بیدادگری که می خواهند خورشید را بگیرند. خورشید را دو ابر می توانند پنهان کنند. ابرهایی که بر زمین باران زندگی بخش و برف درخشان می بارند. اگر چنین ابرهایی هراز گاهی خورشید را پنهان کنند خوب است. زیرا هر آنچه بر روی زمین زندگی و رشد می کند. و به گل می نشیند، همانگونه که نور و گرمایی می خواهد به آب نیز نیازمند است. ما می دانیم که خورشید از پس باران جان بخش از نو چهره خود را پدیدار خواهد کرد و برجهان پاک و پر طراوت لبخند خواهد زد. ولی ابرهایی هم هستند که می توانند خورشید را برای همیشه بپوشانند. این ابرها از دود و یرانی پدید می آیند و چنان کلاهک های بزرگ قارچ سراسر جهان را می پوشانند. این ابرها می توانند خورشید را به یک باره و برای همیشه از ما بگیرند. آنها نه تنها خورشید بلکه زندگی را نیز می توانند بگیرند. آنها می توانند به زندگی در سراسر پهنه زمین زیبای ما پایان دهند. ما نباید بگذاریم این ابرهای وحشت انگیز خورشید را از ما بگیرند. خورشید زندگی است و به همه ما تعلق دارد. هیچکس حق گرفتن آن را ندارد. خورشید از آن کودکان سراسر جهان است. در نور خورشید است که آنها رشد و بازی می کنند. کتاب های جدید نویسندگان خود را می خوانند و انسانهای خردمند و مردم عادل این جهان خواهند شد. انسان هایی که از انجام نیک کارها خرسند و شادمان می شوند. یونسکو سال ۱۹۸۶ را سال صلح در سراسر جهان نامیده است. پیام من در این سال چنین است. ما نویسندگان سوگند می خوریم که همراه با همه مردم صلح دوست جهان از خورشید دفاع خواهیم کرد و نخواهیم گذاشت کسی آن را از آسمان بدزدد. خورشید مال کودکان است . باشد که همواره برای شادی آن ها بدرخشد .

ديدگاه شما

کپچا
این پرسش برای آزمایش این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا خیر و نیز برای جلوگیری از ارسال خودکار هرزنامه.