باشگاه فوتبال به یاری کتابخانه می آید تا کودکان را به خواندن تشویق کند

"کتاب ها وزین هستند" عنوان پروژه ای از سوی کتابخانه شهری مونشنگلادباخ آلمان است که با همکاری کودکستان ها اجرا می شود. هدف این پروژه تقویت مهارت های زبانی کودکان ۲تا ۶ ساله و بر انگیختن شوق کودکان برای کتابخوانی است.

مهم ترین بخش این پروژه این است که درکودکستان هایی که در این پروژه سهیم هستند، خود کودکان داستان می نویسند و برای آن تصویر می کشند و کتاب می سازند. افزون بر این، کتابخانه شهری از سال ۲۰۰۶ با باشگاه فوتبال ذروسیا مونشنگلادباخ همیاری می کند و از محبوبیت «یونتر»  میان کودکان برای علاقه مند کردن آن ها به کودکان استفاده می کنند. 

یونتر، کره اسبی است که علامت این باشگاه و برای آن خوش یمن است. یونتر، لباس رسمی باشگاه را می پوشد. در کودکستان یا دبستان ها، کودکان از خودشان داستان هایی را می سازند، می نویسند و یا نقاشی می کنند و سپس آنها را به صورت کتاب در می آورند یا به شکل تئاتر به نمایش می گذارند.

 سرانجام یک «جشن کتاب خوانی»  بر گزار می شود که در آن «یونتر» هم حضور خواهد داشت و به کودکان این فرصت داده می شود که توانایی های کتابخوانی و مهارت های زبانی شان را نزد الگوی محبوب شان ارائه دهند. «یونتر» هم در پاسخ، به کودکان دو کتاب که یکی از آنها مصور است و کارت عضویت رایگان در کتابخانه را هدیه می کند. 

یکی از امتیازهای همکاری کودکستان ها با باشگاه فوتبال مونشنگلادباخ این است که مشارکت  آنها می تواند مدت زیادی ادامهداشته باشد. به طوری که کودکستان ها و دبستان ها می توانند چندین بار با کلاس ها و گروهای مختلف در این پروژه شرکت کنند.

 در آلمان همکاری یک کتابخانه با یک باشگاه فوتبال در زمینه ترویج کتابخوانی در میان کودکان  یک شیوه  جدید و بی همتا است. پروژه های ترویج کتابخوانی در میان کودکان، برای رسانه ها و مردم آلمان هم بسیار جالب است و مورد توجه آن ها قرار می گیرد.  

برگردان:
Esther Groeber
Submitted by admin on