رشد نوجوان

رشد نوجوان

این ماهنامه به مدیریت محمد ناصری و سردبیر علی اصغر جعفریان از سوی سازمان پژوهشی و برنامه ریزی آموزشی منتشر می شود.

این ماهنامه شامل بخش های گوناگون سرمقاله، شعر، داستان، علمی، گزارش، سرگرمی، ایران شناسی، ورزشی، محیط زیست است. این گوناگونی به جذب مخاطبان بیشتر کمک می کند و نوجوانان بیشتری به مطالعه علاقه مند کند.

رویکرد نشریه آموزشی، تحلیلی، اطلاع رسانی است و محتوای آن برای کودکان دوره راهنمایی مناسب است. رشد نوجوان به شکل چهار رنگ در ۲۰ در ۲۸ سانتی متر، ۴۰ صفحه در مدرسه های كشور توزيع می شود.

درباره نشریات رشد بیشتر بدانید

 

اطلاعات:
تاریخ انتشار: ۱۳۸۷-۱۰-۱۵ ۱۴:۵۲
متن سفارشی:

دیدگاه هاديدگاه شما