انجمن پژوهش های آموزشی پویا

انجمن پژوهش های آموزشی پویا

انجمن پژوهش های آموزشی پویا، سازمانی غیر دولتی، غیر انتفاعی و مستقل است که در سال ۱۳۵۶ خورشیدی به همت گروهی از معلمان، مربیان و کارشناسان در زمینه آموزش و پرورش شکل گرفت و فعالیت‌ های آموزشی و پژوهشی خود را آغاز کرد.

در سال ۱۳۸۵، اساسنامه انجمن توسط هیئت مؤسس تدوین و به نام «انجمن ملی پژوهشی در آموزش و پرورش» به تصویب مجمع عمومی رسید. پس از انقلاب اسلامی، اساسنامه جدید انجمن در سال ۱۳۶۷ تدوین شد و به نام «انجمن پژوهش های آموزشی پویا» در این سال به ثبت رسید. مهم ترین اهداف انجمن بدین شرح است: کمک به بهبود وضعیت آموزشی و پرورشی از نظر روش های آموزشی، محتوای کتاب های درسی، شیوه های ارزشیابی و ... از طریق انجام پژوهش، تشکیل سمینارها، تألیف و ترجمه منابع و ....؛ کمک به توانمند سازی مدیران، معلمان و مربیان و ارتقای سطح آگاهی آنان با برگزاری کارگاه های آموزشی، جلسات آموزشی، جمع آوری تجربیات و ....؛ کمک به توانمند سازی کودکان با نیازهای خاص از جمله کودکان کار، کودکان درمعرض تبعیض، آزار، بدرفتاری و ...از طریق حمایت های آموزشی، پژوهشی، روان شناختی، مشاوره ای و.... بیشترین توجه و تمرکز انجمن شامل گروه های خردسالان (کودکان پیش دبستانی)، دانش آموزان دوره ابتدایی (کودکان )، دانش آموزان دوره راهنمایی و متوسطه (نوجوانان)، معلمان ، مربیان و مدیران مراکز آموزشی و خانواده ها است. 

راهنما
نشانی: 
تهران، خیابان انقلاب، خیابان ابوریحان، خیابان شهید وحید نظری، پلاک ۳۱، طبقه دوم، فرهنگنامه
تلفن: 
۶۶۹۵۰۲۱۷
نوع محتوا: 
مکان

ديدگاه شما