لالا زمستون اومده باز-ثریا قزل ایاغ

لالا زمستون اومده باز

ببین برف سفید می رقصه با ناز

گل یخ رو تماشا کم تو گلدون

بوی عطرش پیچیده توی ایوون

همه جا پر شده از برف سنگین

که خواب تو شود آروم و رنگین

اگه سرده هوا، جای تو گرمه

توی آغوش مادر، جات نرمه

لالایی گویمت تا صبح فردا

من از رو می برم این برف و سرما

ثریا قزل ایاغ

 

نویسنده
ثریا قزل ایاغ
کلیدواژه:
منبع
کتاب لالا لالا گل لاله
Submitted by admin on