"فهرست کتاب های ماه" را در کتابک ببینید!

"فهرست کتاب های ماه" را در کتابک ببینید!

 کتابک از این پس فهرست کتاب های ماه را منتشر می کند.

فهرست کتاب های ماه، کتاب هایی را به مخاطبان کتابک معرفی می کند که در بازار کنونی کتاب در دسترس هستند و بر اساس معیارهای کتابک، از کیفیت بالایی برخوردارند. 

به این ترتیب، مخاطبان کتابک، یعنی پدر و مادران، آموزگاران و کتابداران، سریع تر در جریان تازه های بازار و کتاب های مناسب بازچاپ شده، قرار می گیرند و می توانند خواندن کتاب های با کیفیت مناسب و به روز  را به  کودکان و نوجوانان خود پیشنهاد کنند. 

معرفی و خلاصه کتاب های فهرست کتاب های ماه، به تدریج توسط گروه کارشناسان کتابک، انجام می شود و مانند کتاب های دیگر معرفی شده در سایت، در کتابخانه کتابک قرار می گیرند. 

کتابک، افزون بر انتشار فهرست کتاب های ماه و معرفی کتاب ها در کتابخانه کتابک، بخشی به نام کاربردها و فعالیت ها نیز راه اندازی کرده است. در این بخش، فعالیت هایی برای کار بیشتر بر روی کتاب ها و یا ترتیب دادن یک گفت و گوی فلسفی با کودکان و نوجوانان درباره محتوای کتاب ها، پیشنهاد می شود.

فهرست کتاب های تیر ماه ۹۰ را می توانید در صفحه نخست پایگاه ترویج کتابخوانی و این جا ببینید.

ديدگاه شما

کپچا
این پرسش برای آزمایش این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا خیر و نیز برای جلوگیری از ارسال خودکار هرزنامه.