کارگاه بازی کتابک در خانه کتابدار کودک و نوجوان

کارگاه بازی کتابک در خانه کتابدار کودک و نوجوان

 نخستین کارگاه بازی کتابک، ٩ مرداد در خانه کتابدار کودک و نوجوان برگزار می شود.

کارگاه با موضوع ایجاد ارتباط شاد با کودکان در قالب بازی مادر و کودک یا آموزگار و مربی با کودک بر اساس کارگاه بازی کتابک برگزار می شود. اعضای کتابک و همه علاقه مندان می توانند در این کارگاه شرکت کنند.

هدف این برنامه، ایجاد ارتباط رو در رو با مخاطبان کتابک و جلب توجه پدر و مادرها به اهمیت بازی در رشد و پرورش کودکان است. 

کارگاه ویژه پدران ومادران و کودکان پیش دبستان و دبستانی است و بهتر است کودکان همراه با پدر یا مادر خود در این کارگاه شرکت کنند. گردانندگی نخستین کارگاه بازی کتابک در خانه کتابدار را مینا حبیب نژاد کارشناس بازی خانه کتابدار کودک و نوجوان برعهده دارد.

در کنار کارگاه، تور آشنایی با کتابک و خانه کتابدار برای پدر و مادرهای شرکت کننده در کارگاه برگزار می شود.  

پدر و مادران و کودکان علاقه مند به شرکت در کارگاه بازی کتابک، می توانند تا روز ٧ مرداد با خانه کتابدار کودک و نوجوان تماس بگیرند و نام نویسی کنند. 

نشست های آینده کارگاه بازی کتابک هم قرار است با موضوع های کارکرد بازی در کنترل خشم و پرخاشگری، مهارت های کلامی، پرورش جسمی، برطرف کردن احساس خجالت و موضوع های دیگر برگزار شود.   

برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام می توانید با شماره تلفن ۶ -۶۶۹۶۲۹۰۵  خانه کتابدار کودک و نوجوان و ترویج خواندن تماس بگیرید.

ديدگاه شما

کپچا
این پرسش برای آزمایش این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا خیر و نیز برای جلوگیری از ارسال خودکار هرزنامه.