نشست ترویج کتابخوانی و روش های تولید و ترویج علم برگزار شد

نشست ترویج کتابخوانی و روش های تولید و ترویج علم برگزار شد

بیست و سومین نشست ترویج کتابخوانی و روش های تولید و ترویج علم درباره ی کتابخانه های کودکان و نوجوانان ۲۹ مهر در کتابخانه مرجع کانون برگزار شد.

در این نشست دکتر محمد حسن زاده و دکتر آزاده حیدری به سخنرانی ‍پرداختند. حسن زاده، سخنران نخست، به ضرورت آموزش و شکوفا کردن حس علمی، تقویت باور، شناخت باور درست از نادرست و آزمون باورها از اوان کودکی پرداخت و عنوان کرد که باید روح پرسشگری و جستجوگری را در کودک تقویت کرد و علم چیزی جز پرسشگری نیست و کودکان تولید کنندگان علم خواهند بود. از طرفی، کتابخانه ها نقش مهمی در آموزش علم باوری دارند و کتابخانه محلی برای رسیدن به دانش آفرینی است از این رو، باید کتابخانه ها را در فضای منطقی و مجازی به دل خانه ها برد تا فضای مجازی کتابخانه ها کورسوی تولید علم باشند زیرا فضای آموزشی غیررسمی به تولید علم کمک می کند.

حیدری، سخنران دوم، بر پایه رساله ی دکتری خود به آسیب شناسی روش های ترویج علم در ایران پرداخت و با ارائه مدلی پیشنهادی سعی کرد راه ها و روش های ترویج علم در ایران را مورد بررسی قرار دهد. او شورای کتاب کودک، کانون پرورش فکری، انجمن ترویج علم ایران، وزارت آموزش و پرورش و پارک فن آموز را نهادهای ترویج علم در ایران معرفی کرد و کم کاری در ترویج فرهنگ تفکر علمی در جامعه و ضعف سیاست گذاری و ساختار تصمیم گیری در حوزه ی ترویج علم را از نقاط ضعف و توجه به ترویج علم در سنین پایین و سیاست گذاری متمرکز و هيئت امنایی و ارتباط دو سویه نهادها را از نقاط مثبت دانست.

نشست های كتابخانه ایكتابخانه مرجع دوشنبه ی آخر هر ماه برگزار می شود.

 

ديدگاه شما

عضویت در کانال تلگرام