جایزه CJ

جایزه CJ

جایزه کتاب تصویری CJ از سال ۲۰۰۸ از سوی بنیاد فرهنگی CJ کره بنیاد نهاده شده است.

این بنیاد، جشنواره بین المللی کتاب های تصویری را برای کشف استعدادهای تازه و پشتیبانی از آثار آن ها و بسترسازی برای ارتقا سطح هم آفرینندگان این آثار (نویسنده و تصویرگر) و هم خواننده این آثار برگزار می کند.

این مسابقه در دو بخش کتاب های تصویری اصل، چاپ شده در ۳ سال گذشته و تصویرگری کتاب های چاپ نشده برگزار می شود. در بخش کتاب های تصویری ۱۰۰ کتاب برگزیده در کاتالوگ جشنواره معرفی می شوند و از میان ۱۰۰ کتاب به ۵ اثر برتر جایزه جشنواره کتاب های تصویری CJ تعلق می گیرد. بنیاد فرهنگی CJ و بنیاد رفاه اجتماعی از هر ۵ کتاب برنده تعدادی به ارزش ۳۰۰۰ دلار امریکا به طورمستقیم از ناشران خریداری و به سازمان های بین المللی حقوق کودک، کتابخانه های عمومی در مناطق محروم و اردوگاه های خیریه کتابخوانی اهدا می کنند.

در بخش تصویرگری کتاب های منتشر نشده، آثار نزدیک به ۵۰ تصویرگر برگزیده در کاتالوگ جشنواره منتشر می شود که شانس انتشار این آثار را در کره و دیگر کشورها افزایش می دهد. ناشرانی که کتاب های تصویری تصویرگران برگزیده جشنواره را منتشرمی کند نیز یارانه دریافت می کنند. هدف این بخش از جشنواره تقویت فرهنگ آفرینش، چاپ و خواندن کتاب های تصویری است.

از میان ۵۰ تصویرگر برگزیده، ۵ تصویرگر برتر جایزه ای برابر با ۲۰۰۰ دلار امریکا دریافت می کنند و اگر کتاب در عرض دو سال چاپ شد ناشر ۵۰۰۰ دلار امریکا دریافت خواهد کرد. مرتضی زاهدی برای تصویرگری کتاب "An Unreasonable reasoning"، نرگس محمدی برای تصویرگری "شکار آهو"، سرور یزد از برای تصویرگری "دن کیشوت" به ترتیب برندگان ایرانی سه دوره ی این جایزه بوده اند.

برای آگاهی از دیگر برندگان این جایزه این جا کلیک کنید.

راهنما

ديدگاه شما