چرا باید خوب غذا بخورم؟

عنوان لاتین
? why should I eat well

آیا تو هم مثل خیلی از بچه های دیگر از بعضی غذاها بدت می آید؟ آیا تو هم فقط چند جور غذای خاص را دوست داری؟ چرا بزرگترها می گویند بعضی از غذاها سالم نیستند، در حالی که خیلی هم خوشمزه اند؟ اگر آن ها را بخوریم چه می شود؟ 

در این کتاب، داستان دختری به نام «مونیکا» را می خوانیم که عادت های غذایی نامناسب دارد. او دوست ندارد بعضی از غذاها را بخورد و حرف های پدر و مادرش هم در تغییر رفتار او موثر نیستند. تا این که مونیکا با «راشل» آشنا می شود و چون دوستی با او برایش مهم است، کم کم عادت های خوب غذایی اش بر مونیکا اثر می گذارد.

نویسنده در لابه لای داستان، پیامدهای خوردن غذاهای ناسالم را به طور غیر مستقیم نشان می دهد و تاثیرپذیری از گروه هم سالان را نیز به والدین یادآور می شود.

تصویرهای زیبا بارنگ های شاد و استفاده از فضاهای آشنا برای کودکان، بر جذابیت کتاب افزوده اند و به مخاطب در برقراری ارتباط بیشتر با موضوع کمک می کنند.

بخش های «نکاتی برای والدین» و «فعالیت های پیشنهادی» از دیگر نکته های مثبت کتاب هستند.

این کتاب موفق به دریافت لوح سپاس از هشتمین دوره ی کتاب های آموزشی رشد شده است. 

 

برگردان
مرجان حاجی بابایی
تصویرگر
Mike Gordon, مایک گوردون
تهیه کننده
سیمین ظریفیان
سال نشر
۱۳۹۳
نویسنده
Claire Llewellyn, کلر لولین
Submitted by editor3 on