سلام بر زندگی

عنوان لاتین
Le jour de lavie

آیا می دانستی حشره ای وجود دارد که فقط یک روز زندگی می کند؟ ممکن است یک روز به نظر خیلی کوتاه بیاید، ولی اگر بدانی که در این یک روز چه کارهایی می شود کرد و چقدر می شود از دنیا و زیبایی هایش لذت برد!!

 

 

در کتاب «سلام بر زندگی» نویسنده با جمله هایی روان و ساده، ماجراهای زندگی حشره ای را که عمر آن تنها یک روز است، دست مایه اثر خود قرار می دهد، تا خواننده را با ارزش لحظه های زندگی، آشنا و او را نسبت به زیبایی های آن حساس کند. هرچند این حشره تنها یک روز زنده می ماند، در همین یک روز از اتفاق هایی که برایش پیش می آیند، لذت می برد. او تمامی زیبایی های پیرامون خود را می بیند و شب هنگام، تخم ریزی می کند و با آرزوی روزی قشنگ و لذت بخش برای بچه هایش از بین می رود.

بدین ترتیب، نویسنده هم به چرخه ی زندگی اشاره می کند و هم ضرورت اثرگذاری مثبت در جهان هستی را به مخاطب یادآور می شود. 

انتخاب نام شادی برای حشره، می تواند بیانگر زودگذر بودن شادی ها و ضرورت لذت بردن از آن ها باشد. تصویرهای کتاب، افزون بر زیبایی و لطافت، به خوبی مفاهیم متن را به مخاطب منتقل می کنند. 

خواندن این کتاب برای کودکانی که مبتلا به بیماری های سخت هستند، پیشنهاد می شود.

 

برگردان
مهناز عسگری
تصویرگر
Tony Ross, تونی راس
تهیه کننده
سیمین ظریفیان
ناشران
نویسنده
Jeanne Willis, جین ویلیز
ویراستار
پروانه بیات
Submitted by editor3 on