حیوانات در هنر

حیوانات در هنر

"حیوانات در هنر" از مجموعه "نگاه کن"، کودکان را به جستجو و یافتن حیوانات در آثار هنرمندان بزرگ از کشورها و دوره های گوناگون فرا می خواند. لوسی میکلت ویت نویسنده این مجموعه می گوید: کودک وقتی به تصویری نگاه می کند نسبت به آن واکنشی غریزی نشان می دهد.

خیلی از ما وقتی بزرگتر می شویم چگونگی این واکنش ها را از یاد می بریم. فرزندانمان می توانند به ما کمک کنند تا چگونه دیدن را به خاطر بیاوریم و ما نیز می توانیم مشوق آن ها باشیم تا هرگز اعتماد به نفس شان را در قضاوت از دست ندهند. جزئیات فراوان موجود در این نقاشی ها که از آثار هنرمندان بزرگ گزینش شده اند، کودک را به تمرکز و جستجو در هر تصویر وا می دارد. در برخی از نقاشی ها چندین جانور وجود دارد و فرصتی را فراهم می آورد که کودک دانسته های پیشین خود را بیازماید.

می توانید با گفت و گو درباره تعداد حیواناتی که در یک تصویر وجود دارند، وحشی یا اهلی بودن، بزرگ یا کوچک بودن مفاهیم دیگری را نیز به کودکان خود آموزش دهید.

 

شناسنامه کتاب:
عنوان اصلی:
I SPY animals in art
نویسنده
Lucy Micklethwait, لوسی میکلت ویت
برگردان (متن)
  • فاطمه کاوندی
سال نشر
۱۳۸۷

ديدگاه شما

پرسش و پاسخ