اگر جای من بودی

کتاب «اگر جای من بودی» از زبان یک گربه روایت می‌شود. گربه مشکلات و مسایل مختلفی که با آن روبروست را مطرح می‌کند و کودک را به جای خود می‌گذارد تا با هم‌ذات پنداری مسایل او را بهتر بفهمد.

داستان با این جمله آغاز می‌شود: «ممکن بود اتفاق بدی برایت بیفتد...». مخاطب به تدریج متوجه می‌شود کتاب از زبان یک گربه روایت می‌شود. گربه یکی یکی مشکلاتی که در کنار انسان‌ها با آن مواجه است، مانند زخمی شدن، خیس شدن، ذوست داشته نشدن به خاطر خرافات، آسیب دیدن در تصادف با ماشین، جدا شدن از مادر در کودکی، خوردن غذای مسموم، گرسنگی و آزار دیدن را مطرح می‌کند. گربه در آخر از مخاطب می‌خواهد که مراقب گربه‌های شهرش باشد.

متن کتاب ساده است و به خوبی حس سختی و مشکلاتی که گربه مطرح می‌کند را منتقل می‌کند. تصاویر کتاب برعکس متن، یک کودک را در موقعیت‌هایی که داستان به آن اشاره می‌کند تصویر کرده است و به خوبی هم‌ذات‌پنداری را در مخاطب کتاب بر می‌انگیزاند و به نوعی کتاب را رمزآلود می‌کند تا در انتها مخاطب دریابد داستان در واقع از زبان یک گربه است.

کتاب «اگر جای من بودی» برای بلندخوانی مناسب است.

درباره نویسنده کتاب «اگر جای من بودی»

«روناک ربیعی» تاکنون حدود ۱۵ عنوان کتاب برای کودکان نوشته است. ربیعی به آموزش هنر به کودکان مانند طراحی و نقاشی روی پارچه نیز می‌پردازد.

 

 

تصویرگر
زهرا محمدنژاد
تهیه کننده
صفورا زواران حسینی
سال نشر
۱۳۹۶
نویسنده
روناک ربیعی
گروه سنی
فهرست کتاب های تألیفی برای کودکان و نوجوانان فهرست کتاب های تألیفی برای کودکان ۳ - ۶ سال فهرست کتاب های تألیفی برای کودکان ۷ - ۹ سال معرفی کتاب های مناسب برای کودکان ۳ - ۶ سال معرفی کتاب های مناسب برای کودکان ۷ - ۹ سال فهرست کتاب های تألیفی برای کودکان و نوجوانان فهرست کتاب های تألیفی برای کودکان ۳ - ۶ سال فهرست کتاب های تألیفی برای کودکان ۷ - ۹ سال معرفی کتاب های مناسب برای کودکان ۳ - ۶ سال معرفی کتاب های مناسب برای کودکان ۷ - ۹ سال فهرست کتاب های تألیفی برای کودکان و نوجوانان فهرست کتاب های تألیفی برای کودکان ۳ - ۶ سال فهرست کتاب های تألیفی برای کودکان ۷ - ۹ سال معرفی کتاب های مناسب برای کودکان ۳ - ۶ سال معرفی کتاب های مناسب برای کودکان ۷ - ۹ سال فهرست کتاب های تألیفی برای کودکان و نوجوانان فهرست کتاب های تألیفی برای کودکان ۳ - ۶ سال فهرست کتاب های تألیفی برای کودکان ۷ - ۹ سال معرفی کتاب های مناسب برای کودکان ۳ - ۶ سال معرفی کتاب های مناسب برای کودکان ۷ - ۹ سال
Submitted by editor3 on