شیطون ترین دختر مدرسه

شیطون ترین دختر مدرسه

الیزابت آلن یک دختر لوس و ننر است. رفتار بد و غیر قابل تحملش پرستارش را فراری می دهد. در نتیجه پدر و مادر او را به مدرسه شبانه روزی می فرستند. الیزابت تصمیم می گیرد با بدرفتاری، سرپرستان مدرسه وادار کند که او را به خانه بازگردانند. اما در میانه ی ترم اول او می فهمد که چقدر تنها است و این آغاز تحول اوست.

"شیطون ترین دختر مدرسه" نام نخستین کتاب از مجموعه ی شیطون ترین دختر است که انید بلایتون از نویسندگان موفق قرن بیستم در دهه ی ۱۹۴۰ و ۱۹۵۰ نوشته است. بلایتون نزدیک به ۷۵۰ داستان برای کودکان نوشته است. داستان های او برای علاقه مند کردن کودکان به کتابخوانی بسیار مناسب است.

 

 

 

دیدگاه ها

من چندین کتاب از خانم «انید بلایتون» خوانده ام. بنظر من کتابهای ایشان در مقایسه با کتابهای نویسندگان جدیدتر، جذابیت و کشش چندانی ندارد؛ ضمن آنکه، ساختار روانشناختی و تربیتی آنها نیز به ثبات و قدرت دیگر کتابها نیست و بعضی از کتابهایشان نیز به اعتقاد من، بدآموزی دارند.


با این که کتاب های ایشان یک نقصهایی دارد موافقم و این که مستقیم گویی می کند اما با بد آموزی اصلا...


ديدگاه شما