اما فردیناند این کار را نکرد

عنوان لاتین
The story of ferdinand

گوساله کوچکی به نام فردیناند با گله ای از گاو ها در اسپانیا زندگی می کند. فردیناند بر خلاف دیگر گوساله ها که دوست دارند شاخهایشان را به هم بکوبند وسم هایشان را بر زمین بکشند، دوست دارد در جایی کاملاٌ آرام بنشیند و گل‌ها را بو کند. روزي از روزها بر حسب اتفاق توسط عده ای گاو باز برای مسابقه گاوبازی به مادرید برده مي‌شود. اما در زمین مسابقه به جای خشونت و شاخ کوبیدن آرام مي‌نشيند و...

داستان "اما فردینانداین کار را نکرد" به علت داشتن پیام صلح و دوستي برای مخاطب کم سال خویش از آثار انتخاب شده از سوی پیتر هانت، از منتقدان برجسته ادبیات کودک است. نويسنده سعی دارد تا روحیه صلح طلبی و آرامش را به وسیله داستانی از زبان حیوانات به مخاطب انتقال دهد. جالب آنكه نویسنده بسيار خلاقانه شخصیت اصلی داستان را گاو انتخاب كرده است، آن هم گاوی اسپانیایی که شهرت قدرت و خشونتش جهانی است. در جایی که گاوها برای خشونت و سرگرمی گاوبازها تربیت می شوند گاوی وجود دارد كه عاشق طبيعت و زيبايی است. مطرح کردن چنین داستانی نشان می‌دهد كه صلح و آرامش را می ‌توان در هر مكان و زمانی خواست و به دست آورد.

متن داستان روان و درك آن بسيار آسان است. تصاویر كتاب در راستای متن حركت می كنند و با وجود اين كه تک رنگ (سیاه وسفید) هستند چيزی از جذابیت شان کاسته نشده است. فضای تصاویر با فضای متن داستان کاملا همخوانی دارد.

داستان فردیناند یک داستان چند لایه ای است که در زیر پوسته ظاهرش می‌توان داستان انسان هایی را دید که عاشق طبیعت و زیبایی هستند. انسان‌هایی که به دور از دغدغه مد یا عرف‌های فرهنگی و اجتماعی به زندگی خود ادامه می دهند و آن‌ گونه که می‌خواهند زندگی می کنند. اشاره غیر مستقیم نویسنده به این نکات یکی از ویژگی های کتاب است.

تحلیل و نقد کتاب اما فردیناند این کار را نکرد

گزیده‌هایی از کتاب

بعد از این ها گاو باز وارد شد.
مغرورتر از همه بود وخیال می کرد که زیباتر از همه هم هست.
به سوی خانم ها چرخید وتعظیمی کرد. شنلی قرمز بر تن داشت و
قرار بود که دست آخر با شمشیر خود با حیوان بجنگد.

برگردان
طاهره آدینه پور
تهیه کننده
فاطمه سیف اشرفی
سال نشر
۱۳۸۳
نویسنده
Munro Leaf , مونرو لیف
Submitted by editor3 on