بازیافت برای کودکان

بازیافت برای کودکان

کتاب بازیافت برای کودکان با زبانی گزارشی و تصویرهای رنگی، درباره زباله، انواع آن، تولید روزافزون آن از سوی انسان، آماری از تولید روزانه زباله در تهران، چگونگی و اهمیت بازیافت زباله و راه‌های بازیافت آن، آگاهی‌های سودمندی به مخاطب می‌دهد.

نویسنده با آموزش راه‌های ساده برای بازیافت و جلوگیری از تولید زباله بیشتر او را به پذیرش مسئولیت در زمینه حفظ محیط زیست از آلودگی بیشتر فرا می‌خواند.

خواندن جمعی این کتاب در کنار درس علوم و ترتیب دادن فعالیت‌هایی برای پاکسازی مدرسه، محله، پارک‌ها و کوهستان برای مخاطبان گروه سنی مربوط سودمند است.

گزیده‌هایی از کتاب

در بازیافت یک بطری
شیشه ای مقداری انرژی
صرفه جوی می شود که
با آن می توان یک لامپ
معمولی را به مدت ۴
ساعت روشن نگه داشت.

شناسنامه کتاب:
ناشران
نویسنده
جیل گیبونز
برگردان (متن)
  • علی‌اصغر عطاء‌اللهی
سال نشر
۱۳۸۳
راهنمای کتاب:
تحلیل کننده کتابشناسی:
عاطفه سلیانی

ديدگاه شما

پرسش و پاسخ