نیایش زمین

نیایش زمین

نیایش زمین در قالب داستانواره ای ساده که شخصیت های آن یک پدربزرگ و نوه اش هستند، با زبانی دلنشین و تصویرهای زیبا از فلسفه هستی با مخاطب سخن می گوید. پدربزرگ و نوه اش با هم در چمنزارها و جنگل ها و ساحل دریا راه می روند.

پسرک از پدربزرگ درباره دعا ونیایش می پرسد و پدربزرگ او را برای یافتن پاسخ به گوش سپردن به صداهای طبیعت، نگاه کردن به درختانی که سر به آسمان رسانده اند، فکر کردن به آبها که خود را به زمین می سپرند تا به آسمان بروند و دوباره به زمین برگردند، بو کردن عطر گل ها و...فرا می خواند. به گفته او این ها همه روش هایی از نیایش اند و هر موجودی به روش خودش نیایش می کند.

کتاب به زیبایی به بیان مفهوم یگانگی انسان و طبیعت می پردازد و به خواننده می آموزد تا با ستایش زمین و جلوه های گوناگون طبیعت، به مفهوم کلی نیایش برسد. خواندن این کتاب برای درک هرچه بهتر مفهوم هستی ارزش‌های طبیعت و ضرورت ارج نهادن به این ارزش‌ها پیشنهاد می‌شود.

 

شناسنامه کتاب:
عنوان اصلی:
Grandad's prayers of the earth
ناشران
نویسنده
Douglas Wood, داگلاس وود
برگردان
  • هایده کروبی
پدیدآورندگان
سال نشر
۱۳۸۲

ديدگاه شما

کپچا
این پرسش برای آزمایش این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا خیر و نیز برای جلوگیری از ارسال خودکار هرزنامه.