فارسی آموز ادبی ۳

فارسی آموز ادبی ۳

برای سال های چهارم و پنجم دبستان مجموعه ای از دو كتاب خواندن و كارورزی فارسی آموز ادبی ۳ بخش پیشرفته ی آموزش خلاق زبان فارسی پایه است.

با فارسی آموز ۳ همه ی كسانی كه آموزش با این مجموعه را آغاز كرده اند، می توانند مهارت های خواندن و نوشتن خلاق را در خود بهبود بخشند و از ادبیات ناب بهره ی بیشتری ببرند.در داستان های فارسی آموز ۳ بر اصول توسعه ی پایدار یا نگهداری از مادرزمین برای نسل های فردا پافشاری شده است.

افزون بر آن، در كتاب خواندن، داستان پیدایش و گسترش زبان در جامعه ی انسانی و پیشرفت زبان فارسی در سده های بلند در پایان هر داستان آمده است كه شگردی برای گذار از فارسی پایه و رسیدن به گام های بالاتر در آموزش زبان فارسی است. در كتاب كارورزی ۳، كارورزی های فارسی آموز ۲ در سطحی بالاتر و گسترده تر مرور می شود. در این كتاب، به اصول حقوق كودك، به ویژه نیازهای كودكان آسیب پذیر توجه ویژه شده است تا حساسیت های كودكان به محیط زندگی اجتماعی و خانوادگی بیشتر شود.

برای آشنایی با مراکز فروش این کتاب این جا کلیک کنید.

شناسنامه کتاب:
ناشران
نویسنده
محمدهادى محمدى
سال نشر
۱۳۸۷

ديدگاه شما

کپچا
این پرسش برای آزمایش این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا خیر و نیز برای جلوگیری از ارسال خودکار هرزنامه.