افسانه‌‌‌‌‌های کردی (رازها)

افسانه‌‌‌‌‌های کردی (رازها)

این کتاب شامل ۴۸ قصه و افسانه است که از زبان کردی به زبان فارسی ترجمه شده است. ابتدا مترجم افسانه‌‌‌‌ها را جمع‌آوری کرده است و سپس ترجمه. اغلب این افسانه‌ها برای مخاطب فارسی‌زبان جدید هستند. گردآورنده نام قصه‌گوها را آورده است. زبان ترجمه روان، ساده، امروزی و ادبی است و سبب لذت ادبی می‌شود. کارکرد ویژه کتاب آشنایی با قصه‌های عامیانه که سبب پرورش تخیل و ذوق ادبی و پایه علاقه‌مندی به ادبیات است.

 

شناسنامه کتاب:
ناشران
نویسنده
منصور یاقوتی
سال نشر
۱۳۸۵

ديدگاه شما