ضحاک بنده ی ابلیس

ضحاک بنده ی ابلیس

"ارمایل" و "کرمایل" دو برادرند. آن ها مثل همه ی مردم ایران از حکومت ظالمانه ی ضحاک در رنج و خشم اند و در صدد پیدا کردن راهی برای مبارزه با ضحاک ماردوش هستند.

ضحاک پادشاهی تازی است که شیطان بر شانه هایش بوسه زده و جای بوسه شیطان دو مار روئیده، خوراک مارها هر روز مغز دو جوان ایرانی است. همه ی جوانان در بندند و در نوبت مرگ به سر می برند.ارمایل به برادر پیشنهاد می کند تا آشپزی بیاموزند و به آشپزخانه ی ضحاک نفوذ کنند و روزی یکی از دو جوان ایرانی را فراری دهند و مغز جوان دیگر را با مغز گوسفند مخلوط کنند تا خوراک مارها شود. آن ها چنین می کنند اما این کار برای کرمایل بسیار سخت است و فشار عاطفی زیاد دارد. رنج های درونی کرمایل، بی تابی هایش، تردیدها و برخوردهایش با برادر به همراه ماجرا مبارزه ی فریدون کاوه آهنگر و مردم ایران در ساختاری امروزی یک بازنویسی خلاق از داستان ضحاک شاهنامه می سازد. این داستان همراه بخش هایی از شاهنامه ی فردوسی یاد آور خوبی از اصل اثر است. در پایان کتاب معرفی نامه ی تصویری از شخصیت های داستان آورده شده است که برای مخاطبان می تواند سودمند باشد. ضحاک بنده ی ابلیس، نخستین جلد از مجموعه قصه های شاهنامه است.

شناسنامه کتاب:
ناشران
نویسنده
آتوسا صالحی
سال نشر
۱۳۷۶

دیدگاه ها

خيلي جالبه اميدوارم كه بتونم كمك كنم و اميدوارم كه در كارتون موفق باشيد.


ديدگاه شما