کتاب کودک و نوجوان: فرزنده سیمرغ

فرزند سیمرغ

سام پهلوان ایرانی آرزوی فرزند دارد. خداوند پس از سال ها پسری به او می دهد با موهایی سپید همچون پیرمردان. موی سپید برای نوزاد را مردم آن زمان بد و بی آبرویی می دانند. و سام هم مثل فریدون از خود می پرسد با کودکی این چنین چه کنم؟ او را نگهدارم یا بر قله ی کوه رها کنم؟

"فرزند سیمرغ" بازنویسی خلاق از داستان تولد، عشق و ازدواج زال سپید موی – پدر رستم – است. این داستان از شاهنامه ی فردوسی از نظم به نثر و ساختاری امروزی در آمده است. داستان از زبان سام پدر زال روایت میشود تا حال و موقعیت این پهلوان باستانی را به عنوان یک پدر در لحظات حساس زندگی حس شود. داستان همراه تصاویری است که روح تاریخی ایرانی دارد. در انتهای کتاب یک صفحه شجره نامه ی تصویری از شخصیت ها راهنمای خوبی برای مخاطب است. ابیاتی از شاهنامه بهتناسب در کنار تصاویر آمده است که یاد آور منبع اصلی کتاب باشد.

شناسنامه کتاب:
ناشران
نویسنده
آتوسا صالحی
سال نشر
۱۳۷۶

ديدگاه شما