کتاب کودک و نوجوان: سوال بزرگ

سوال بزرگ

"تو به این دلیل این جایی که ابرها را ببوسی." این را خلبان می گوید، چون یک نفر در کتاب از او می پرسد که چرا این جاست و خلبان فکر می کند که راستی اصلا چرا این جاست و بعد، این  پاسخ را می دهد.

کتاب"سوال بزرگ" این پرسش بزرگ را پیش روی آدم ها و چیزهای گوناگون می گذارد که "چرا اینجا هستند؟" و آن ها هرکدام بنا به جایگاه و وظیفه ی خود، به آن پاسخ می دهند، پاسخ هایی سرشار از مهربانی، دیگر دوستی، مدارا، امید و عشق به زندگی. بعضی ها هم مثل اردک، در این باره که چرا این جا هستند، نظری ندارند.

بلند خوانی و خواندن جمعی این کتاب برای کودکان و نوجوانان (پیشنهاد می شود بزرگترها هم آن را بخوانند)، آن ها را به تفکر درباره ی معنای هستی و علت وجودی خویش وامی دارد و زمینه ساز گفت و گویی معنادار و سودمند در میان مخاطبان در مورد مسئولیت ها و وظایف خود در جهان هستی و ارزش زندگی می شود.

هدایت درست و خرد ورزانه و البته غیر القاگرانه ی گفت و گو درباره ی این "سوال بزرگ" کودکان را به این نتیجه می رساند که وجود هیچ چیز و هیچ کس در این جهان بی علت نیست و تنها چیزها و کسانی محکوم به بیرون رفتن از چرخه ی هستی و طبیعت اند که در راستای سامانه ی آن ها گام بر نمی دارند.

 

گزیده‌هایی از کتاب

سگ می گوید:
"گمان می کنم برای این روی زمینیم که
واق واق کنیم وگاهی در شب های مهتابی زوزه بکشیم.

کاربردها و فعالیت ها

فعالیت پیشنهادی برای کار با این کتاب پس از خواندن جمعی یا بلند خوانی آن

نوشته عاطفه سلیانی

مرحله ی اول:
-از کودکان بخواهید به دقت به پیرامون خود نگاه کنند.
-چیزها و کسانی را که در پیرامون شان دیده اند، نام ببرند.
- یکی از آن چیزها یا کسان را انتخاب کنید.
-از کسی که انتخاب کرده اید، بپرسید به نظر خودش او چرا "این جاست"؟
-از دیگر کودکان بپرسید که او ( دوست شان) چرا "این جاست"؟
-از کودکان به نوبت بپرسید که چرا چیزی که انتخاب کرده اید، "این جاست"؟
- از کسی که انتخاب کرده اید، بپرسید اگر "این جا" نبود، چه اتفاقی می افتاد؟
- از دیگر کودکان بپرسید اگر او "این جا" نبود، چه می شد؟
- از کودکان به نوبت بپرسید که اگر چیزی که انتخاب کرده اید، "این جا" نبود چه اتفاقی می افتاد؟
توجه داشته باشید که کودکان بدانند منظور کتاب و شما از واژه ی "این جا" همان مکانی نیست که در لحظه ی مشخص در آن حضور دارند. هدف از "این جا" جامعه، سرزمین و دنیایی است که در آن زندگی می کنند و شاید هدف نویسنده از به کار بردن این واژه، پافشاری بر وجود وحدت و یگانگی در جهان هستی باشد.
 - پاسخ ها را جمع بندی کنید.
 مرحله ی دوم:
-از کودکان بخواهید یک چیز، جانور، گیاه یا فردی را که لازم نیست حتما در دسترس و نزدیک شان هم باشد، نام ببرند.
-از هر کدام بخواهید بگوید که به نظر او چرا آنچه یا آن کس که انتخاب کرده است "این جاست"؟
-نظر دیگران را نیز در این زمینه جویا شوید.
- بپرسید آیا چیز یا کسی را که انتخاب کرده است، دوست دارد یا نه؟
- نظر دیگران را نیز در این زمینه جویا شوید.
- سپس بپرسید که اگر آنچه یا آن کس که انتخاب کرده است "این جا" نبود ، چه می شد؟
- نظر دیگران را نیز در این زمینه جویا شوید.
- پاسخ ها را جمع بندی کنید.

هدف های این فعالیت:

افزایش دقت کودکان در مشاهده و توجه به پیرامون، تفکر درباره ی علت وجود ی خود و دیگران و همه ی آنچه در جهان هستی است، اهمیت بود یا نبود آن ها، مسئولیت و وظیفه ی خود در برابر آن ها، پی بردن به ارزش دوستی و مهر ورزی، افزایش امید به زندگی و بالابردن اعتماد به نفس.
 
 

شناسنامه کتاب:
عنوان اصلی:
La Grande Question
ناشران
نویسنده
Wolf Erlbruch, ولف ارلبروش
برگردان (متن)
  • مهرآفرین معظمی گودرزی
سال نشر
۱۳۸۸

ديدگاه شما