کتاب کودک و نوجوان: پیکاسو: یک روز در کارگاه هنری او

پیکاسو: یک روز در کارگاه هنری او

آیا شما پابلو پیکاسو نقاش اسپانیایی را می شناسید؟ چقدر؟ اگر می خواهید او را خوب بشناسید، با پسرک و سگش بالتازار همراه شوید و به خیابان گراند آگوستین پاریس، شماره ٧ بروید.

آن جا مجسمه ی "مرد با گوسفند" پیکاسو، مجسمه ها و تابلوهای نقاشی اش را به شما معرفی خواهد کرد و اطمینان خواهد داد که تمام چیزهایی که می گوید "راست است، بدون هیچ دروغی."

سپس، نخست عکس پیکاسو را در نوجوانی به شما نشان می دهد. از پیشه ی پدرش، علاقه ی خود به نقاشی و بی علاقگی اش به مدرسه، رفتن به پاریس و آغاز کارش خواهد گفت و از عشق ها، ازدواج ها، فرزندان، دوره های گوناگون نقاشی، خلق و خو و خلاقیت شگفت انگیزش در آفریدن مجسمه هایی از چیزهایی که در زباله ها می یافت، نقل خواهد کرد. راستی، یکی از دوستانش به او لقب پادشاه آشغال جمع کن ها داده بود!

مجسمه، همچنین از باورهای سیاسی او و اعتراضش به جنگ داخلی اسپانیا و فاشیسم برای تان می گوید و نماد آن – تابلوی گرنیکا – را  به شما نشان می دهد.

شما پس از خواندن این کتاب روحیه ی سرشار از عشق به آفریدن و خلاقیت پیکاسو را به خوبی خواهید شناخت.

شناسنامه کتاب:
عنوان اصلی:
Picasso : a day in his studio
ناشران
نویسنده
Veronique Antoine, ورونیک آنتوان
ویراستار
  • محمد فکری راد
برگردان (متن)
  • شادی جمشیدی
سال نشر
۱۳۸۹
راهنمای کتاب:
تحلیل کننده کتابشناسی:
عاطفه سلیانی
کلیدواژه:

ديدگاه شما

پرسش و پاسخ