کتاب کودک و نوجوان: افتضاح آباد

افتضاح آباد

عنوان کتاب افتضاح آباد است و همه چیز آن به حق افتضاح البته افتضاح خنده دار، از شخصیت های کج و کوله اش گرفته با آن اداهای عجیب و غریب شان تا ماجراهای عجیب تر از آن که برای این شخصیت ها می افتد.

مثل پدر و مادری که مریضی عجیبی دارند و پزشک معالج عجیب تر از آن ها برای درمان چیزهایی تجویز می کند که آدم فقط انگشت به دهان می ماند! یا عمو ماد خُله و زن عمو ماد خله ی ادی (که ذکر خیر پدر و مادرش رفت) که قرار است از او نگهداری کنند تا مثلاً پدر و مادرش بهبود یابند و در ازای پرداخت هزینه های خود، ماهی خشک شده به این و آن می دهند و به جای مراقبت از ادی او را تا حد مرگ می ترسانند و آزار می دهند و عاقبت هم سر از یتیم خانه درمی آورد، آن هم چه یتیم خانه ای! بعد هم چه  "شورش و رهبر شورشی" و چه بگیر و ببندی" و "همه متحد شوید" و "مبارزه با ظلم و ظالم" و چه آخر و عاقبتی... .

ساختار داستان هم خودش حکایتی است؛ از پابرهنه پریدن های وقت و بی وقت نویسنده به داخل متن و پس و پیش کردن زمان ها و بازی های زبانی که از اصلش خبر نداریم اما مترجم به حق خوب برگردانده. فیلیپ آردا در این کتاب شوخی هایی هم با انگلستان دوران ویکتوریا و مظاهر آن از جمله چارلز دیکنز و رمان هایش کرده، از گرفتن برخی اسامی و تغییرهایی که در آن ها داده تا برخی فضاسازی ها و موضوع ها. آن هایی که چنین آثاری را خوانده باشند البته از حماقت ها و حرکات ابلهانه ی شخصیت ها بیش تر لذت می برند و آن هایی که نخوانده اند، حتی شاید تشویق شوند که آن ها را هم بخوانند. راستش ظاهراً خود این آقای آردا هم با بیش از دو متر قد و ریشی بلند و انبوه کم عجیب و غریب نیست و البته از طرز نوشتنش هم معلوم است که ذهنش هم دست کمی از ظاهرش ندارد.

نمایش هولناک و روزگار طاقت فرسا دیگر جلدهای این سه گانه است.

 

ديدگاه شما

کپچا
این پرسش برای آزمایش این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا خیر و نیز برای جلوگیری از ارسال خودکار هرزنامه.