کتاب کودک و نوجوان: سقراط: یونانی ای جویای حقیقت در عهد باستان

سقراط: یونانی ای جویای حقیقت در عهد باستان

در سال ٣٩٩ پیش از میلا د، سقراط، فیلسوف بزرگ یونان، جام شوکران را با آرامش سرکشید و زندگی را بدرود گفت. او می توانست به جای پذیرفتن حکم مرگ، داوطلبانه شهر آتن را برای همیشه ترک کند یا به یاری دوستان و شاگردانش از زندان بگریزد، اما چنین نکرد. چرا؟ 

در کتاب "سقراط: یونانی ای جویای حقیقت در عهد باستان" به این پرسش بنیادین پاسخ داده شده است. آیا سقراط زندگی را همچون دیگر انسان ها دوست نداشت؟ آیا می خواست با سر کشیدن جام شوکران نامش را برای همیشه در تاریخ ثبت کند؟ اصلا آن ها که شوکران را به او نوشاندند، هنگامی که جام زهر را به دستش می دادند، چه احساسی داشتند؟ احساس قدرت یا احساس شرم و ناتوانی؟

سقراط که بود؟ پدرش چه پیشه ای داشت؟ وضعیت آتن در دوره ی زندگی سقراط چگونه بود؟ چرا سقراط به فلسفه روی آورد؟

در این کتاب، همه ی این اطلاعات درباره ی سقراط به شکلی کامل و جامعی با زبانی روان وهموار، همراه با عکس و تصویر هایی که به درک متن کمک می کنند، به مخاطب نوجوان ارائه شده است.  

 

 

شناسنامه کتاب:
عنوان اصلی:
Socrates : ancient Greek in search of truth
ناشران
نویسنده
Pamela Dell, پاملا دل
ویراستار
  • دبرا نیلز
برگردان
  • جهان افروز معماریان
فهرست کتاب های ماه
سال نشر
۱۳۸۹

ديدگاه شما

کپچا
این پرسش برای آزمایش این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا خیر و نیز برای جلوگیری از ارسال خودکار هرزنامه.