سقراط: یونانی ای جویای حقیقت در عهد باستان

عنوان لاتین
Socrates : ancient Greek in search of truth

در سال ٣٩٩ پیش از میلا د، سقراط، فیلسوف بزرگ یونان، جام شوکران را با آرامش سرکشید و زندگی را بدرود گفت. او می توانست به جای پذیرفتن حکم مرگ، داوطلبانه شهر آتن را برای همیشه ترک کند یا به یاری دوستان و شاگردانش از زندان بگریزد، اما چنین نکرد. چرا؟ 

در کتاب "سقراط: یونانی ای جویای حقیقت در عهد باستان" به این پرسش بنیادین پاسخ داده شده است. آیا سقراط زندگی را همچون دیگر انسان ها دوست نداشت؟ آیا می خواست با سر کشیدن جام شوکران نامش را برای همیشه در تاریخ ثبت کند؟ اصلا آن ها که شوکران را به او نوشاندند، هنگامی که جام زهر را به دستش می دادند، چه احساسی داشتند؟ احساس قدرت یا احساس شرم و ناتوانی؟

سقراط که بود؟ پدرش چه پیشه ای داشت؟ وضعیت آتن در دوره ی زندگی سقراط چگونه بود؟ چرا سقراط به فلسفه روی آورد؟

در این کتاب، همه ی این اطلاعات درباره ی سقراط به شکلی کامل و جامعی با زبانی روان وهموار، همراه با عکس و تصویر هایی که به درک متن کمک می کنند، به مخاطب نوجوان ارائه شده است.  

 

 

برگردان
جهان افروز معماریان
تهیه کننده
عاطفه سلیانی
سال نشر
۱۳۸۹
ناشران
نویسنده
Pamela Dell, پاملا دل
ویراستار
دبرا نیلز
Submitted by editor3 on