کتاب کودک و نوجوان: تخم مرغ عجیب و غریب

تخم مرغ عجیب و غریب

جسیکا قورباغه ی کنجکاوی است که با مری لین و اگوست در یک جزیره زندگی می کند. برای این قورباغه ی کوچولو همه چیز جالب است حتی یک ریگ معمولی. یک روز جسیکا یک چیز بزرگ و سفید و گرد پیدا می کند.

جسیکا فکر می کند یک ریگ بزرگ است، مریلین فکر می کند یک تخم مرغ است اما پس از چند روز تخم می شکند و از آن یک موجود دراز و فلس دار بیرون می آید. جسیکا و جوجه تمام روز را با هم می گذرانند و دوستان خوبی برای هم هستند. جوجه یک بار جسیکا را از مرگ نجات می دهد و دوستی آن ها محکم تر می شود.

"تخم مرغ عجیب و غریب" داستانی تصویری است از لئو لئونی؛ نویسنده و تصویرگر برجسته ی ادبیات کودکان. در این داستان در حالی که خواننده با تصویر خوانی به نادانی سه قورباغه کوچولو می خندد، با مفهوم دوستی آشنا می شود و اطلاعاتی را درباره ی تمساح ها به دست می آورد.

کاربردها و فعالیت ها
  • پیش از این که داستان را برای کودکان بخوانید چندین بار داستان را با صدای بلند برای خود بخوانید تا کاملا بر متن داستان مسلط شوید.
  • در نشست کتابخوانی برای این که کودکان برای شنیدن داستان آماده شوند، جلد کتاب را به کودکان نشان دهید و نام داستان را برای آن ها بخوانید. پدیدآورندگان کتاب را نام ببرید. 
  • داستان را برای دانش آموزان بخوانید. کودکان از گمانه زنی لذت می برند بنابراین در هنگام خواندن از آن ها بخواهید حدس بزنند چه جانوری درون تخم است.
  • با دانش آموزان درباره ی ویژگی های دوست خوب و این که چرا جسیکا و جوجه دوستان خوبی هستند گفت و گو کنید. با روش "طوفان مغزها" فهرستی از این ویژگی ها را تهیه کنید.
  • از دانش آموزان بخواهید که بر روی یک مقوای سیاه هر یک تصویری از خود را برش دهند و ویژگی هایی را که از آن ها دوست خوبی می سازد بر روی آن بنویسند. برای نوشتن مداد شمعی سفید در اختیارشان قرار دهید.
  • از دانش آموزان بخواهید چند جانور دیگر را که تخم می گذارند نام ببرند.
  • یک تخم مرغ را به آن ها نشان بدهید اجازه بدهید دانش آموزان تخم را در دست بگیرند، آن را لمس کنند، بو کنند و تکان بدهند. سپس از آن ها بخواهید مشاهده های خود را با همدیگر سهیم شوند.
  • با کودکان درباره آنچه که درون تخم وجود دارد صحبت کنید. تخم مرغ را درون یک کاسه شیشه ای بشکنید. اجازه دهید دانش آموزان بخش های گوناگون تخم را شناسایی کنند. سپس به کودکان تخم مرغی را نشان بدهید که از پیش در سرکه قرار داده بودید. پوسته ی آن نرم و شقاف است و دانش آموزان می توانند درون آن را ببینند.
  • سپس کاغذ برش هایی به شکل تخم مرغ را در اختیار دانش آموزان قرار دهید و از آن ها بخواهید که هر یک تخم مرغ منحصر به فرد خود و موجود درون آن را طراحی کنند. در پایان نمایشگاهی از تخم مرغ های دانش آموزان بر پا کنید.

www.scholastic.com

شناسنامه کتاب:
عنوان اصلی:
An Extraordinary Egg
ناشران
نویسنده
Leo Leoni, لئو لئونی
برگردان (متن)
  • طاهره آدینه پور
سال نشر
۱۳۸۹
راهنمای کتاب:
دسته بندی های کتاب

ديدگاه شما