کتاب کودک و نوجوان: امکان نداره بخوای ساکن شهر پومپئی باشی!

امکان نداره بخوای ساکن شهر پومپئی باشی! آتش‌فشانی که کابوس دنیا شد!

۲۴ ماه اگوست سال ۷۹ میلادی، ساعت ده صبح، در شهر پومپئی ایتالیا وضع با همیشه تفاوت دارد. دود غلیظی از دهانه ی کوه وزوو بیرون می آید. "توصیه ی به درد بخور" در این وضعیت این است: "دعایت را بخوان! به معبد خانه ات برو و به درگاه خدایان دعا کن که از این مهلکه جان سالم به در ببری."

روی سخن نویسنده ی کتاب "امکان نداره بخوای ساکن شهر ..." با مردی یونانی است که در خردسالی از سوی رومیان به بردگی گرفته شده و حالا در خانه اربابش مراقب آقازاده ی اوست. انفجار آتشفشان وزوو هنگامی رخ می دهد که او آقازاده را به مدرسه برده و منتظر است تا برگردد... و مدرسه دیگر بس است!

خواننده در این کتاب با آتشفشان، چگونگی انفجار آن، واکنش های مردم و پیامدهای انفجار آتشفشان وزوو با زبان و تصویرهای طنزآمیز که با هدف کاهش شدت دهشت و هول این بلای طبیعی به کار گرفته شده است، آشنا می شود و می تواند از ماجراهای آخرین روز پومپئی و نابودی آن آگاهی یابد و ... سپس در نهایت شگفتی، ۱۶۶۹ سال بعد، شاهد سر برآوردن بناها، جسدهای سالم مردم شهر پومپئی، مواد غذایی، ابزار و... ۱۶۶۹ سال پیش، یعنی زمان انفجار آتشفشان وزوو از زیر انبوه خاکسترهای آتشفشان باشد. باور می کنید؟!!

 

کاربردها و فعالیت ها

فعالیت های پیشنهادی:
فعالیت های گروهی:

  • فرهنگنامه ی کودکان و نوجوانان را در اختیار کودکان بگذارید و از آن ها بخواهید مقاله ی آتشفشان را بخوانند.
  • سپس هر گروه:
  • کوه های آتشفشانی ایران را روی نقشه پیدا کند.
  • به گردآوری اطلاعات درباره ی آخرین انفجار آتشفشان های ایران بپردازد.
  • گزارش کوتاهی از آنچه درباره ی آتشفشان ها یاد گرفته است، به جمع ارائه دهد.
  • با توجه به آنچه درباره ی آتشفشان ها خوانده است، مراحل انفجار آتشفشان را تصویر کند.
  • با نقاشی، وضعیت مردم را هنگام انفجار آتشفشان نشان دهد.
  • در مقاله ی کوتاهی وضعیت و چگونگی آمادگی شهرها (کشورهایی) را که در دنیای امروز گرفتار انفجار آتـشفشان می شوند، با وضعیت و چگونگی آمادگی شهرها (کشورهای) دنیای باستان مقایسه کند و تفاوت ها و شباهت های آن ها را بنویسد.
  • برای در امان ماندن از خطرهای آتشفشان پیشنهادهای عملی و سودمند بدهد.

فعالیت فردی
هر کدام ازکودکان با نقاشی خود نشان بدهند اولین کس یا اولین چیزی که هنگام انفجاراحتمالی آتشفشان به فکر نجات او (آن) می افتند، کیست (چیست؟) و چرا؟
 

عاطفه سلیانی

شناسنامه کتاب:
عنوان اصلی:
You wouldn’t want to live in Pompeii!‎ :a volcanic eruption you’d rather avoid
ناشران
نویسنده
جان مالام , John Malam
برگردان (متن)
  • تبسم آتشین جان
سال نشر
۱۳۸۹
راهنمای کتاب:
دسته بندی های کتاب
تحلیل کننده کتابشناسی:
عاطفه سلیانی

ديدگاه شما