کتاب کودک و نوجوان: فرهنگ نوجوان سخن

فرهنگ نوجوان سخن

واژه نامه ای عمومی و مصور که در برابر هر مدخل معانی واژه همراه با آوانگاری در مقابل آن آمده است. در برخی موارد مصدر کلمه توضیح داده شده و برای اسم مصدر هم فقط نمونه آمده است.

کتاب در مقدمه ای برای درک بهتر متن و چگونگی بازیابی اطلاعات توضیحاتی می دهد و به راهنمای صرف فعل های فارسی و نشانه های راهنمای تلفظ کلمه ها (آواشناسی) اشاره می کند. صفحات دو ستونی است و در بالای صفحات کلماتی آمده که به مخاطب کمک می کند تا صفحه مورد نظر را زودتر و آسانتر پیدا کند و همچنین کلمات راهنمای صفحه های سمت راست نشان دهنده اینست که هر صفحه با چه کلمه ای شروع شده و واژه های راهنمای سمت چپ هم نشان دهنده آخرین کلمه در آن صفحه است. کتاب اثر مناسبی برای آشنایی با معنای واژگان فارسی است.

 

                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شناسنامه کتاب:
ناشران
نویسنده
منیژه گازرانی
ویراستار
  • حسن انوری
سال نشر
۱۳۸۸
راهنمای کتاب:
دسته بندی های کتاب
تحلیل کننده کتابشناسی:
فاطمه مرتضایی فرد

ديدگاه شما