کتاب کودک و نوجوان: فرهنگ نوجوان سخن

فرهنگ نوجوان سخن

واژه نامه ای عمومی و مصور که در برابر هر مدخل معانی واژه همراه با آوانگاری در مقابل آن آمده است. در برخی موارد مصدر کلمه توضیح داده شده و برای اسم مصدر هم فقط نمونه آمده است.

کتاب در مقدمه ای برای درک بهتر متن و چگونگی بازیابی اطلاعات توضیحاتی می دهد و به راهنمای صرف فعل های فارسی و نشانه های راهنمای تلفظ کلمه ها (آواشناسی) اشاره می کند. صفحات دو ستونی است و در بالای صفحات کلماتی آمده که به مخاطب کمک می کند تا صفحه مورد نظر را زودتر و آسانتر پیدا کند و همچنین کلمات راهنمای صفحه های سمت راست نشان دهنده اینست که هر صفحه با چه کلمه ای شروع شده و واژه های راهنمای سمت چپ هم نشان دهنده آخرین کلمه در آن صفحه است. کتاب اثر مناسبی برای آشنایی با معنای واژگان فارسی است.

 

                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ديدگاه شما

کپچا
این پرسش برای آزمایش این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا خیر و نیز برای جلوگیری از ارسال خودکار هرزنامه.