با این صدای زنگوله گربه پیشی چه شنگوله

بچه  گربه ای شیطان هر وقت که جوجه ها گرم بازی هستند با تغییر دادن صدایش آن ها را می ترساند تا بازی آن ها را به هم بزند. جوجه ها که از این وضع خیلی ناراحت هستند در صدد چاره جویی بر می آیند و پس از مشورت تصمیم می گیرند زنگوله ای را به گردن بچه گربه بیاوزیند تا با صدای زنگوله از آمدن بچه گربه با خبر شوند.

اما چه کسی زنگوله را به گردن بچه گربه می ببند؟ جوجه خروس این کار را به دوش می گیرد اما برنمی گردد. دوستانش نگران می شوند. جوجه کلاغ داوطلب می شود تا برود و ببیند چه بلایی بر سر دوستش آمده است اما او هم برنمی گردد و پس از آن جوجه اردک و سرانجام جوجه مرغ به دنبال دوستانش می رود....

نگران نباشید قصه به خوبی و خوشی پایان می گیرد. زیرا قصه وارد جهان کودکان پیش دبستانی ها می شود نه جهان برخی از آدم بزرگ ها یا دنیای صید و صیادی.

مجموعه قصه بازی شادی مجموعه ۱۰ قصه است که به جز "میای با من دوست بشی سوار اتوبوس بشی" و "قند بخوری چاق می شی شغال توی باغ می شی" از قصه و ترانه و متل های عامیانه ایرانی بازآفرینی شده اند. ویژگی این آثار کهن مانند بازی با واژگان و آواها، زبان آهنگین و بازی گسترش پیدا کرده است و با سبک های نوین داستان نویسی امروز آمیخته است. در این بازآفرینی ها نویسنده حضور دارد و مخاطبان کوچک خود را هر از چندی از وجود خود آگاه می کند. به این ترتیب کودک از غرق شدن در دنیای قصه رها می شود و به خوانش آگاهانه تر کشانده می شوند. این مجموعه را پنج تصویرگر همراهی می کنند. تصویر در برخی از داستان ها مکمل متن هستند و گاه فراتر از متن می رود و به نظر می رسد برخی به دنیای کودکان نزدیک تراند.

این مجموعه ظرفیت اجرا به صورت نمایش خلاق را دارد و نیز می شود هنگام کتابخوانی یا قصه گویی این مجموعه کودکان را به طور دسته جمعی به خواند و تکرار ترانه ها و جمله های آهنگین واداشت و آن ها را به گونه ای فعال در خواندن شرکت داد.

چه بسا کودکانی که اصل قصه های کهن را شنیده باشند بتوانند دریافت های بیشتری از این قصه هایی جدید داشته باشند و مقایسه ی تطبیقی آن ها را به یاری آموزگار انجام دهند و به سوی نقد و بررسی راهنمایی شوند.

 

 

تهیه کننده
فروغ الزمان جمالی
سال نشر
۱۳۸۸
نویسنده
مرتضی خسرونژاد
گروه سنی
فهرست کتاب های تألیفی برای کودکان و نوجوانان فهرست کتاب های تألیفی برای کودکان ۳ - ۶ سال فهرست کتاب های تألیفی برای کودکان ۷ - ۹ سال معرفی کتاب های مناسب برای کودکان ۳ - ۶ سال معرفی کتاب های مناسب برای کودکان ۷ - ۹ سال فهرست کتاب های تألیفی برای کودکان و نوجوانان فهرست کتاب های تألیفی برای کودکان ۳ - ۶ سال فهرست کتاب های تألیفی برای کودکان ۷ - ۹ سال معرفی کتاب های مناسب برای کودکان ۳ - ۶ سال معرفی کتاب های مناسب برای کودکان ۷ - ۹ سال فهرست کتاب های تألیفی برای کودکان و نوجوانان فهرست کتاب های تألیفی برای کودکان ۳ - ۶ سال فهرست کتاب های تألیفی برای کودکان ۷ - ۹ سال معرفی کتاب های مناسب برای کودکان ۳ - ۶ سال معرفی کتاب های مناسب برای کودکان ۷ - ۹ سال فهرست کتاب های تألیفی برای کودکان و نوجوانان فهرست کتاب های تألیفی برای کودکان ۳ - ۶ سال فهرست کتاب های تألیفی برای کودکان ۷ - ۹ سال معرفی کتاب های مناسب برای کودکان ۳ - ۶ سال معرفی کتاب های مناسب برای کودکان ۷ - ۹ سال
Submitted by editor3 on