کتاب کودک و نوجوان: نمکی

نمکی

نمکی دختر کنجکاو و مهربان قصه با مادرش در خانه ای زندگی می کند که هشت در دارد. نمکی مجبور است هر شب هشت در را ببندد. اما، نمی داند چرا؟

هر گاه از مادرش سبب را می پرسد جواب های جور را جور می شنود: غول بی شاخ و دم می آید، عجیبان غریبان می آید.....

 روزی نمکی تصمیم می گیرد یک در را نبندد. به این ترتیب میهمان عجیبی وارد خانه می شود، غولی آرام و بی آزار. نمکی، به خواسته مادر، با میوه، چای و  شام از او پذیرایی می کند. نمکی در هر مرحله از پذیرایی یک نکته از آداب مهمانی را به او یاد می دهد.

این اثر بازنویسی از یکی از قصه های عامیانه و قدیمی ایران است. زبان قصه روان، ساده، آهنگین و شیرین است. تصویرهای کتاب با رنگ های شاد و با تکنیک کلاژ کار شده که به فضا سازی شاد و کودکانه کمک می کند.

کاربردها و فعالیت ها

تقویت مهارت های زبان: نمایش خلاق

  • با قرار دادن مواد و ابزار لازم از کودکان بخواهید ماسک قهرمان های قصه را بسازند. با پرسیدن سوال هایی درباره ی قهرمان ها به کودکان کمک کنید تا آن ها را طراحی کنند. هر کودکی می تواند ماسک شخصیتی را که دوست دارد بسازد، سپس با هم یک نمایش خلاق اجرا کنید.

اگر در ساخت ماسک به کمک نیاز دارید به فعالیت "طراحی و ساخت ماسک" کارگاه هنر کتابک مراجعه کنید.

ریاضی و هنر

  • خانه نمکی ۸ در دارد. یک جعبه با تعدادی مداد شمعی، ماژیک و کاغذهای رنگی و دگمه و روبان و چسب و قیچی و چیزهای مختلف دیگر در اختیار هر کودک قرار دهید و از آن ها بخواهید خانه ی نمکی را بسازند. اگر جعبه ندارید از کودکان بخواهید خانه ی نمکی را بر روی یک کاغذ یا مقوا کلاژ کنند. برای اجرای این فعالیت ها به فعالیت های "قلعه سازی با دور ریختنی ها" و "ساختن خانه ای افسانه ای با کلاژ" در کارگاه هنر کتابک سر بزنید.

 

شناسنامه کتاب:
ناشران
نویسنده
ناصر یوسفی
سال نشر
۱۳۸۸
راهنمای کتاب:
دسته بندی های کتاب

ديدگاه شما