دوستی گم نمی شود دشمنی هم

روزی روزگاری ببر، مار، میمون و زرگر بدجنسی در گودالی که شکارچیان در جنگل کنده بودند گرفتار می شوند. جهانگردی آن ها را پیدا می کند و می رهاند. پس از مدت ها، جهانگرد و زرگر دوباره با هم برخورد می کنند.

زرگر به طمع به دست آوردن پول جهانگرد او را به زندان می اندازد. اما مار برای قدرشناسی از جهانگرد حقیقت را بر ملا می کند و او را نجات می دهد و زرگر خائن را نیش می زند.

این اثر یک بازنویسی خلاق از حکایت جهانگرد و زرگر کلیله و دمنه است که در ساختاری نو و امروزی ارائه شده است. موضوع داستان ستایش قدرشناسی و نکوهش خیانت است. نویسنده زبانی ساده و روان و عاطفی در توصیف طبیعت و شخصیت ها به کار برده است. داستان به رشد اخلاقی- اجتماعی کودکان ١١-١٠ سال کمک می کند.

 

تهیه کننده
رفعت نمازی
سال نشر
۱۳۸۸
نویسنده
مهدی شجاعی
Submitted by editor3 on