چهل تکه از حق لنگ درازی

"از آن لنگ درازت خجالت نمی کشی هره و کره می کنی؟ از آن لنگ درازت خجالت نمی کشی از صبح تا شب ول می گردی...؟" در خیابان یک شتر ایستاده است. می گویم پدر نگاه کن این شتر چه قدر لنگ دراز است. پدر می گوید شتر حیوان صبوری است.

تنها خار می خورد و بار می برد. به پدر می گویم همه ی لنگ درازها صبورند. چون باید همیشه قوز کنند و برای جای زیادی که می گیرند از دیگران معذرت بخواهند. پدر می گوید به جای فیلسوف بازی سرت به کار خودت مشغول باشد ..."
کتاب "چهل تکه از حق لنگ درازی" واقعا چهل تکه ای است از درد دل های بچه ها از رفتارهای پدر مادرها و انتقاد از شیوه ی تربیت آن ها. این داستان های کوتاه رفتار بزرگترها را زیر ذره بین قرار می دهد و نگاهی واقع بینانه دارد به مسایل تربیتی کودکان و خواسته های طبیعی آن ها. در هر یک از داستان ها ضرب المثلی آورده شده که در پایان کتاب معنی آن ها توضیح داده شده است و به این ترتیب نویسنده در آشنا کردن نوجوانان با ضرب المثل ها و و نگهداری آن ها کوشیده است.
چهل تکه ها توجه و نگاه ویژه ای به مسایل حقوق کودک دارد. تصاویر هم همپای آن حرکت می کند. زبان اثر با جملات لطیف و دلنشین تاثیر گذار بر خواننده است. خواندن آن را هم به کودکان و هم به والدین پیشنهاد می کنیم.
 

تهیه کننده
ژاله فروهر
سال نشر
۱۳۹۰
ناشران
نویسنده
فهیمه محفوظ
گروه سنی
معرفی کتاب های مناسب برای کودکان ۱۰ - ۱۲ سال معرفی کتاب های مناسب برای نوجوانان ۱۳ سال به بالا فهرست کتاب های تألیفی برای کودکان ۱۰ - ۱۲ سال فهرست کتاب های تألیفی برای نوجوانان ۱۳ سال به بالا فهرست کتاب های تألیفی برای کودکان و نوجوانان معرفی کتاب های مناسب برای کودکان ۱۰ - ۱۲ سال معرفی کتاب های مناسب برای نوجوانان ۱۳ سال به بالا فهرست کتاب های تألیفی برای کودکان ۱۰ - ۱۲ سال فهرست کتاب های تألیفی برای نوجوانان ۱۳ سال به بالا فهرست کتاب های تألیفی برای کودکان و نوجوانان معرفی کتاب های مناسب برای کودکان ۱۰ - ۱۲ سال معرفی کتاب های مناسب برای نوجوانان ۱۳ سال به بالا فهرست کتاب های تألیفی برای کودکان ۱۰ - ۱۲ سال فهرست کتاب های تألیفی برای نوجوانان ۱۳ سال به بالا فهرست کتاب های تألیفی برای کودکان و نوجوانان معرفی کتاب های مناسب برای کودکان ۱۰ - ۱۲ سال معرفی کتاب های مناسب برای نوجوانان ۱۳ سال به بالا فهرست کتاب های تألیفی برای کودکان ۱۰ - ۱۲ سال فهرست کتاب های تألیفی برای نوجوانان ۱۳ سال به بالا فهرست کتاب های تألیفی برای کودکان و نوجوانان
Submitted by editor3 on