سه ثانیه

کتاب "سه ثانیه" درباره ی گرسنگی است، بلایی که در هر سه ثانیه در افریقا، آسیا و امریکای جنوبی جان کودکی را می گیرد. در همه ی این سه ثانیه ها، شاید کودکانی در دیگر نقاط دنیا دارند بادکنک هوا می کنند، از تماشای تغییر رنگ های هر فصل شگفت زده می شوند، از دیدن رنگین کمان لذت می برند، زیر باران سرگرم جست و خیز و بازی هستند و با آمدن ستاره ها به آسمان، به جست و جوی ستاره ی بخت خود می پردازند، و تمام این ها یعنی این که "کودکی" می کنند. اما در تمام این سه ثانیه ها کودکی از گرسنگی می میرد. یعنی فرصت "کودکی کردن" را از دست می دهد، یعنی گرسنگی، کودکی او را نیز افزون بر جانش قربانی می کند.

کودک با خواندن این کتاب، به زبانی ساده و شعر گونه و تصاویری تاثیر گذار که با رنگ های مناسب، حال و هوای متن هر صفحه را نشان می دهند، با مفهوم گرسنگی به عنوان یکی از خانمان سوزترین معضلات قرن بیست و یکم (که نخستین قربانیان آن کودکان  هستند) آشنا می شود. اما نویسنده نخواسته است کودک مخاطب پس از خواندن این کتاب، آن را به کناری بگذارد و بگذرد، یا او را نومید و سر خورده رها کند. نویسنده، کودک را به تفکر و مشارکت در یافتن راهکاری برای حل این معضل فرا می خواند و ذهن او را به کنش گری و احساس مسئولیت فرا می خواند:
 در هر سه ثانیه:
 کودکی به فکر فرو می رود.
در هر سه ثانیه:
هرکودکی  راه حلی در سر دارد.

 

برگردان
مرجان حجازی فر
سال نشر
۱۳۹۰
ناشران
نویسنده
ژرژ لموئن
ویراستار
نورا حق پرست
Submitted by editor3 on