آقای بوگندو

عنوان لاتین
Mr. Stink

کلویی دختر نوجوان خیال پردازی است. او دوست دارد از زندگی پیرمرد خانه به دوشی که در پارک زندگی می کند سر در بیاورد. این کنجکاوی داستان آقای بو گندو را پیش می برد؛ داستان شکل گرفتن دوستی بین مردی که بارزترین ویژگی اش بوی گند است و دختری که یک مادر وسواسی دارد. مادر کلویی نامزد نمایندگی مجلس شده و اگر بفهمد دخترش یک خانه به دوش را با خودش به خانه آورده و او را در انباری پنهان کرده است قشقرق به پا می کند!

شاید فضای این کتاب، در نگاه اول، خواننده را به یاد داستان های رولد دال بیندازد، مخصوصا این که تصویرگر این کتاب هم کوئنتین بلیک است. شاید شخصیت پردازی های اغراق شده و فضای شوخ و شنگ کتاب هم در این یادآوری بی تاثیر نباشد.

آقای بوگندو داستان خوش خوانی است، سریع جلو می رود وخواننده را با خودش به دنیای داستانی می برد. خواننده هم، همراه کلویی، کنجکاو می شود تا از راز زندگی آقای بوگندو و سر در بیاورد، از دست مادر او حرص می خورد و برای سرنوشت آقای بوگندو نگران می شود.

ترجمه ی روان رضی هیرمندی هم، که به خوبی زبان طنزآمیز نویسنده را منعکس می کند، در همراه کردن خواننده ی نوجوان با این کتاب موثر است.

برگردان
رضی هیرمندی
تصویرگر
Quentin Blake, ک‍وئ‍ن‍ت‍ی‍ن‌ ب‍ل‍ی‍ک‌
تهیه کننده
پژوهشنامه ادبیات کودک و نوجوان- سال چهاردهم- شماره ۵
سال نشر
۱۳۹۰
ناشر
نویسنده
David Walliams, دیوید ویلیامز
Submitted by editor3 on